Varer - 6227-2022

07/01/2022    S5

Danmark-København: Mikroskoper

2022/S 005-006227

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Beskæftigelsesministeriet
CVR-nummer: 10172748
Postadresse: Holmens Kanal 20
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1060
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Jensby
E-mail: aje@bm.dk
Telefon: +45 23285054
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://bm.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/308612
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320450&B=BM
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320450&B=BM
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Acquisition of an Electron Microscope

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38510000 Mikroskoper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

The National Research Center for the Working Environment (NRCWE) plans to acquire an analytical scanning electron microscope (SEM) for analysis of inorganic and organic materials, powders, aerosol and dust particles, and particles in biological matrices.

For additional information, please refer to the procurement documents.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38511000 Elektronmikroskoper
38511100 Elektronrastermikroskoper
38511200 Transmissionselektronmikroskop
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

The National Research Center for the Working Environment (NRCWE) plans to acquire an analytical scanning electron microscope (SEM) for analysis of inorganic and organic materials, powders, aerosol and dust particles, and particles in biological matrices.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Performance and Quality / Vægtning: 80
Kvalitetskriterium - Navn: Option / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 10
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 31/03/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

The option to additionally purchase 1) a STEM detector, 2) a STEM holder, 3) a Sputter Coater, and 4) Services.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For additional information, please refer to the procurement documents.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

The Tenderer must state the general yearly turnover for the last three audited financial years. The Tenderer must state the profit margin for the last three audited financial years, and the Solvency ratio for the last audited financial year.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

The minimum level for suitability is 2 x the contract value calculated as an average of the turnover in the last three financial years.

The minimum level of profit margin is a positive average value.

The minimum level of solvency ratio is a positive value.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

The Tenderer must give references for comparable contracts.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

The minimum level for suitability is 3 references and references cannot be more than five years old.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/02/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/01/2022