Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 6228-2018

09/01/2018    S5

Malta-Valletta: Il-provvista ta' servizzi esperti għar-reviżjoni, l-aġġornament u aktar żvilupp ta' materjali għal żvilupp professjonali tal-EASO għall-membri tal-qrati u t-tribunali

2018/S 005-006228

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2017/S 227-472182)

Il-bażi ġuridika:

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Ażil
Belt: Valetta
Kodiċi NUTS: MT MALTA
Kodiċi postali: MRS 1917
Pajjiż: Malta
Persuna ta’ kuntatt: EASO Contracts
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.easo.europa.eu/

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-provvista ta' servizzi esperti għar-reviżjoni, l-aġġornament u aktar żvilupp ta' materjali għal żvilupp professjonali tal-EASO għall-membri tal-qrati u t-tribunali

Numru ta' referenza: EASO/2017/589
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73200000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka u l-iżvilupp
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' servizzi esperti għar-reviżjoni, l-aġġornament u aktar żvilupp ta' materjali għal żvilupp professjonali tal-EASO għall-membri tal-qrati u t-tribunali.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
04/01/2018
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2017/S 227-472182

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2
Minflok:
Data: 10/01/2018
Aqra:
Data: 17/01/2018
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra:

IV.2.7)

Il-kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Minflok:

Id-data: 16.1.2018

Ħin lokali: 14:00

Aqra:

Id-data: 23.1.2018

Ħin lokali: 14:00