Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 6228-2018

09/01/2018    S5

Malta-Valletta: Furnizarea de servicii de specialitate pentru evaluarea, actualizarea și dezvoltarea ulterioară a materialelor de dezvoltare profesională ale BESA pentru membrii instanțelor și tribunalelor

2018/S 005-006228

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017/S 227-472182)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Biroul European de Sprijin pentru Azil
Localitate: Valetta
Cod NUTS: MT MALTA
Cod poștal: MRS 1917
Țară: Malta
Persoană de contact: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.easo.europa.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii de specialitate pentru evaluarea, actualizarea și dezvoltarea ulterioară a materialelor de dezvoltare profesională ale BESA pentru membrii instanțelor și tribunalelor

Număr de referinţă: EASO/2017/589
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contract-cadru pentru furnizarea serviciilor de specialitate pentru evaluarea, actualizarea și dezvoltarea ulterioară a materialelor de dezvoltare profesională ale BESA pentru membrii instanțelor și tribunalelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/01/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 227-472182

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 10/01/2018
A se citi:
Data: 17/01/2018
VII.2)Alte informații suplimentare:

IV.2.7)

Condiții de deschidere a ofertelor

În loc de:

Data: 16.1.2018

Ora locală: 14:00

A se citi:

Data: 23.1.2018

Ora locală: 14:00