Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 6228-2018

09/01/2018    S5

Malta-Valetta: Poskytovanie odborných služieb pre úpravu, aktualizáciu a ďalší rozvoj materiálov odborného rozvoja EASO pre členov súdov a tribunálov

2018/S 005-006228

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2017/S 227-472182)

Právny základ:

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky podporný úrad pre azyl
Mesto/obec: Valetta
Kód NUTS: MT MALTA
PSČ: MRS 1917
Štát: Malta
Kontaktná osoba: EASO Contracts
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.easo.europa.eu/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie odborných služieb pre úpravu, aktualizáciu a ďalší rozvoj materiálov odborného rozvoja EASO pre členov súdov a tribunálov

Referenčné číslo: EASO/2017/589
II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Rámcová zmluva na poskytovanie odborných služieb pre úpravu, aktualizáciu a ďalší rozvoj materiálov odborného rozvoja EASO pre členov súdov a tribunálov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/01/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 227-472182

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2
Namiesto:
Dátum: 10/01/2018
má byť:
Dátum: 17/01/2018
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

IV.2.7)

Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

Dátum: 16.1.2018

Miestny čas: 14:00

Viď:

Dátum: 23.1.2018

Miestny čas: 14:00