Dienstleistungen - 6792-2021

08/01/2021    S5

Bulgarien-Sofia: Bewachungsdienste

2021/S 005-006792

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Nationale Identifikationsnummer: 121858220
Postanschrift: ul. „Krichim“ No. 1
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kristiyan Velinov
E-Mail: kvelinov@nhif.bg
Telefon: +359 29659214
Fax: +359 29659165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nhif.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.nhif.bg/page/2170
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК

Referenznummer der Bekanntmachung: 2170
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на обществената поръчка e осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК.

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София-област на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части и компоненти, когато това е необходимо.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София-област на ул. „Енос“ № 10 и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: „Техническа оценка“ / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ако предложената от изпълнителя цена за извършване на физическа охрана е формирана на база на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, подлежи на промяна при нейното увеличаване с постановление на Министерски съвет. При промяна на нормативно определената МРЗ месечната вноска без ДДС за обектите с физическа охрана от договора се индексира съобразно размера на увеличението съгласно ПМС.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договор, или до достигане на максималната стойност по договора в размер на 2 500 000,00 BGN без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 096-229832
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: РД-14-346
Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „ВИП Секюрити“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121819662
Postanschrift: бул. „Цариградско шосе“ № 141
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: bids@vipsecurity.bg
Telefon: +359 894429981
Fax: +359 29635296
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 500 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 28 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ ЕООД - 23 %;

2. Радио СОТ ООД - 0,10 %;

3. ММ Груп ООД - 0,15 %;

4. СОД Разград ООД - 0,10 %;

5. ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ДОБРИЧ ООД - 0,10 %;

6. ФИТИХ ООД - 5,00 %.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/01/2021