Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 6792-2021

08/01/2021    S5

Bulgarien-Sofia: Bewachungsdienste

2021/S 005-006792

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa
Nationale Identifikationsnummer: 121858220
Postanschrift: ul. „Krichim“ No. 1
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kristiyan Velinov
E-Mail: kvelinov@nhif.bg
Telefon: +359 29659214
Fax: +359 29659165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nhif.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.nhif.bg/page/2170
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК

Referenznummer der Bekanntmachung: 2170
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на обществената поръчка e осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК.

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София-област на ул. „Енос“ № 10, и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части и компоненти, когато това е необходимо.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 500 000.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79713000 Bewachungsdienste
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

На адресите на обектите, посочени в т. 1 на техническите изисквания и спецификации, приложение № 1 към документацията на поръчката.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В предмета на обществената поръчка се включват следните основни дейности:

1. Организиране и осъществяване на невъоръжена физическа охрана — денонощна за сградата на СЗОК и РЗОК — София-област на ул. „Енос“ № 10 и 10-часова дневна за останалите обекти в столицата и страната, включваща дейности по охрана на служителите и имуществото на възложителя в обектите чрез охранителите, и с помощта на мобилни сили при необходимост. В работните дни (от понеделник до петък) следва да се осъществява контролно-пропусквателен режим в обектите за работното време на служителите в съответния обект.

2. Охрана с централизирана СОТ на обектите с дневна физическа охрана — през нощта от 18:00 ч. до 8:00 ч. и 24 часа през неработни (почивни и празнични) дни, и 24-часова охрана със СОТ за обектите без физическа охрана.

3. Абонаментно техническа профилактика, поддържане и ремонт на изградените системи за сигурност в обектите (СОТ, ВН, ПИТ и КД), включително с доставка и монтаж на резервни части.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: „Техническа оценка“ / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ако предложената от изпълнителя цена за извършване на физическа охрана е формирана на база на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, подлежи на промяна при нейното увеличаване с постановление на Министерски съвет. При промяна на нормативно определената МРЗ месечната вноска без ДДС за обектите с физическа охрана от договора се индексира съобразно размера на увеличението съгласно ПМС.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на подписване на договор, или до достигане на максималната стойност по договора в размер на 2 500 000,00 BGN без ДДС, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 096-229832
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: РД-14-346
Bezeichnung des Auftrags:

Осъществяване на охранителна дейност на обектите на НЗОК

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/12/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „ВИП Секюрити“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 121819662
Postanschrift: бул. „Цариградско шосе“ № 141
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: bids@vipsecurity.bg
Telefon: +359 894429981
Fax: +359 29635296
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 500 000.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 28 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

1. АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ, ОХРАНА И ПРОУЧВАНЕ - ЩИТ ЕООД - 23 %;

2. Радио СОТ ООД - 0,10 %;

3. ММ Груп ООД - 0,15 %;

4. СОД Разград ООД - 0,10 %;

5. ФЕДЕРАЛНА СЛУЖБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ДОБРИЧ ООД - 0,10 %;

6. ФИТИХ ООД - 5,00 %.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/01/2021