Tjänster - 7228-2015

Visa förkortad version

10/01/2015    S7

Luxemburg-Luxemburg: AO 10580 – Supporttjänster för IT-användare

2015/S 007-007228

Ofullständigt förfarande

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 19.2.2014, 2014/S 35-056482)

Europeiska unionens publikationsbyrå, att. Maria Manuela Cruz, 2, rue Mercier, 2985Luxemburg, LUXEMBURG. Tfn +352 2929-44331. Fax +352 2929-42672. E-post: opoce-appels-offres@publications.europa.eu


Observera:

Tilldelningsförfarandet har inte givit något resultat.

Även om 2 anbud mottogs gick inget av dem vidare från uttagningsetappen med hänsyn till yrkesmässig och teknisk kapacitet.