Servicii - 7706-2017

07/01/2017    S5    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Servicii de închiriere de circuite prin satelit

2017/S 005-007706

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02415 Bucuresti
Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6
Punct(e) de contact: Biroul achizitii servicii de comunicatii si informatica
În atenția: Cucu Gabriela
061352 Bucuresti
România
Telefon: +40 213195959/251
E-mail: achizitii.servicii.02415@gmail.com
Fax: +40 213195708

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru 3 ani inchiriere fluxuri satelitare.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Teritoriul national/Europa/Asia/Africa.

Cod NUTS RO

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Inchiriere fluxuri satelitare defalcat pe 3 loturi, Zona I - Asia, Oc. Indian, Oc. Pacific, Zona II - Europa, Marea Neagra, Marea Mediteraneana, Oc. Atlantic, Zona III-Africa si Oc. Indian.
Cost estimat fără TVA: 2 694 201,65 EUR

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64214100

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
20.1.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se va incheia acord-cadru pentru 36 de luni. Contractele subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitati si posibilitati de plata.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Acord-cadru 3 ani inchiriere fluxuri satelitare
1)Descriere succintă:
Zona I – Asia, Oceanul Indian si Oceanul Pacific.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64214100

3)Cantitate sau domeniu:
Zona I – Asia, Oceanul Indian si Oceanul Pacific.
Cost estimat fără TVA: 1 683 301,66 EUR
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 36( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Acord-cadru 3 ani inchiriere fluxuri satelitare
1)Descriere succintă:
Zona II – Europa, Marea Neagra, Marea Mediteraneana si Oceanul Atlantic.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64214100

3)Cantitate sau domeniu:
Zona II – Europa, Marea Neagra, Marea Mediteraneana si Oceanul Atlantic.
Cost estimat fără TVA: 589 691,66 EUR
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 36( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Acord-cadru 3 ani inchiriere fluxuri satelitare
1)Descriere succintă:
Zona III – Africa si Oceanul Indian.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

64214100

3)Cantitate sau domeniu:
Zona III – Africa si Oceanul Indian.
Cost estimat fără TVA: 421 208,33 EUR
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 36( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.anaf.ro

Agentia Nationala de Administrare fiscala
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
04566 Bucuresti
România

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
04574 Bucuresti
România

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstice
Strada Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
5.1.2017