Lieferungen - 8022-2019

08/01/2019    S5

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Teile für Aufzüge, Schrägaufzüge oder Rolltreppen

2019/S 005-008022

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postanschrift: ul. Towarowa 1
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44-330
Land: Polen
E-Mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telefon: +48 327564055
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.jsw.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakupy.gkjsw.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy do kopalń JSW S.A. prowadnic tocznych, elementów prowadnic tocznych, skipu 20 Mg, zawieszeń oraz elementów zawieszeń linowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/P/DZZ/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42419500 Teile für Aufzüge, Schrägaufzüge oder Rolltreppen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawy do kopalń JSW S.A. prowadnic tocznych, elementów prowadnic tocznych, skipu 20 Mg, zawieszeń oraz elementów zawieszeń linowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 471 608.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wieńców, krążków, amortyzatorów oraz prowadnic WOK lub równoważnych (16 pozycji) w łącznej ilości 180 szt.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419500 Teile für Aufzüge, Schrägaufzüge oder Rolltreppen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa wieńców, krążków, amortyzatorów oraz prowadnic WOK lub równoważnych (16 pozycji) w łącznej ilości 180 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 351 700.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa prowadnic tocznych oraz elementów prowadnic tocznych lub równoważnych (8 pozycji) w łącznej ilości 1 kpl. i 273 szt.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419500 Teile für Aufzüge, Schrägaufzüge oder Rolltreppen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa prowadnic tocznych oraz elementów prowadnic tocznych lub równoważnych (8 pozycji) w łącznej ilości 1 kpl. i 273 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 432 208.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zawieszenia oraz elementów zawieszeń linowych (6 pozycji) w łącznej ilości 1 kpl. i 17 szt.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419500 Teile für Aufzüge, Schrägaufzüge oder Rolltreppen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa zawieszenia oraz elementów zawieszeń linowych (6 pozycji) w łącznej ilości 1 kpl. i 17 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 187 700.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa naczyń skipowych 20 MG KWK Borynia w ilości 2 szt.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42419500 Teile für Aufzüge, Schrägaufzüge oder Rolltreppen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Magazyny zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa naczyń skipowych 20 MG KWK Borynia w ilości 2 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 500 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej:

Zadanie 1 − 30 000,00 PLN,

Zadanie 2 − 36 000,00 PLN,

Zadanie 3 − 15 000,00 PLN,

Zadanie 4 − 125 000,00 PLN,

nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.1. Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw prowadnic tocznych, elementów prowadnic tocznych, skipu 20Mg, zawieszeń oraz elementów zawieszeń linowych o wartości co najmniej:

Zadanie 1 − 175 000,00 PLN netto,

Zadanie 2 − 215 000,00 PLN netto,

Zadanie 3 − 95 000,00 PLN netto,

Zadanie 4 − 750 000,00 PLN netto.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega wykonawca, który spełnia przesłanki określone wart.24 ust.1 pkt. 12-23 Pzp, za wyjątkiem wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d PZP,oraz w przypadku,o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 PZP), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1.Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

Zadanie 1 − 7 000,00 PLN,

Zadanie 2 − 9 000,00 PLN,

Zadanie 3 − 4 000,00 PLN,

Zadanie 4 − 30 000,00 PLN.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Termin zapłaty ceny wynosić będzie do 90 dni od daty przedstawienia faktury VAT zamawiającemu. Zapłata nastąpi przelewem z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Dostawa i wydanie Towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert,przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena jednostkowa netto lub całkowita cena netto za...

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 191-432681
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/01/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Szczegóły dot. otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/01/2019