Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 8699-2021

11/01/2021    S6

Belgia-Bryssel: Tarjouspyyntö nro 06D40/2020/M073 — puitesopimus hankkeen ympäristöön liittyvien töiden johtamista koskevasta tuesta osana Paul-Henri Spaak -rakennuksen kunnostamista

2021/S 006-008699

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Direction des projets immobiliers
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7378
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7378
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarjouspyyntö nro 06D40/2020/M073 — puitesopimus hankkeen ympäristöön liittyvien töiden johtamista koskevasta tuesta osana Paul-Henri Spaak -rakennuksen kunnostamista

Viitenumero: 06D40/2020/M073
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71311100 Maa-, tie- ja vesirakentamisen tukipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Palveluita koskeva puitesopimus hankkeen ympäristöön liittyvien töiden johtamista koskevasta tuesta osana Brysselissä sijaitsevan Paul-Henri Spaak -rakennuksen kunnostamista.

Euroopan parlamentti hakee järjestelmällistä tukea kaikilla luonnonympäristöön, sosiaaliseen ympäristöön ja kaupunkiympäristöön liittyvillä aloilla (vesi, ilma, hiili, resurssit ja materiaalit, jätteet, ilmasto, biologinen monimuotoisuus, hyvinvointi, integraatio, innovointi jne.).

Tuki auttaa hanketta ylittämään esimerkillisen regeneratiivisen rakennuksen luomista koskevat tavoitteensa.

Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon, että työkielet ovat ranska ja englanti sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 558 500.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluita koskeva puitesopimus hankkeen ympäristöön liittyvien töiden johtamista koskevasta tuesta osana Brysselissä sijaitsevan Paul-Henri Spaak -rakennuksen kunnostamista.

Euroopan parlamentti hakee järjestelmällistä tukea kaikilla luonnonympäristöön, sosiaaliseen ympäristöön ja kaupunkiympäristöön liittyvillä aloilla (vesi, ilma, hiili, resurssit ja materiaalit, jätteet, ilmasto, biologinen monimuotoisuus, hyvinvointi, integraatio, innovointi jne.).

Tuki auttaa hanketta ylittämään esimerkillisen regeneratiivisen rakennuksen luomista koskevat tavoitteensa.

Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon, että työkielet ovat ranska ja englanti sopimuksen allekirjoittamisesta alkaen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 558 500.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 144
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan parlamentin talousarvio.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan täytyy olla kirjautunut ammatti- tai kaupparekisteriin.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

on tarpeen seurata kaikkia Paul-Henri Spaak -rakennuksen kunnostamiseen liittyviä töitä.

IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/03/2021
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/03/2021
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

Rue Belliard 80 — Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

yksi edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Sopimuksen ennakoitu enimmäiskesto on 144 kuukautta.

Sopimus päättyy viimeistään 2 vuoden kuluttua sen jälkeen, kun kaikki epäselvyydet on selvitetty ja kaikki maksut sopimusosapuolille on suoritettu, asennusten täydellinen käyttöönotto on saatu päätökseen ja kun Paul-Henri Spaak -rakennuksen kunnostustöitä koskeva lopullinen hyväksyntä on annettu.

Euroopan parlamentti varaa oikeuden soveltaa unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18.7.2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 liitteessä 1 olevan 11.1 kohdan e alakohdan säännöksiä.

Toimitiloihin järjestetään vapaaehtoinen tutustumiskäynti 26.1.2021 klo 10.00.

Tarjoajia pyydetään tutustumaan asiakirjaan ”Tarjouksen jättämisehdot” (Conditions pour soumettre une offre) vierailun osallistumisehtojen selville saamiseksi.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Shuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Greffe du tribunal de l’Union européenne
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/01/2021