Pakalpojumi - 8740-2014

Rādīt kompakto skatījumu

11/01/2014    S8

Beļģija-Brisele: Pētījums par standartizētu IKT iepirkuma paraugpraksi ar mērķi paaugstināt efektivitāti un samazināt atkarību no piegādātājiem

2014/S 008-008740

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 2.1.2014, 2014/S 1-000018)

Eiropas Komisija, Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts, F direktorāts, F.2 daļa, Viorel Peca, 1049Brisele, BEĻĢIJA. Kontaktpersona: daļas vadītājs. Tālr. +32 22957843. E-pasts: cnect-f2@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 30-CE-0601961/00-29 (..)

V.2) Informācija par piedāvājumiem:

(..)"

Jābūt 

"V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: 30-CE-0601961/00-29 (..)

V.1) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:

29.11.2013.

V.2) Informācija par piedāvājumiem:

(..)"