Palvelut - 9552-2019

09/01/2019    S6    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Mikkeli: Siivous- ja puhdistuspalvelut

2019/S 006-009552

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
2472908-2
Patteristonkatu 3 D
Mikkeli
50100
Suomi
Yhteyshenkilö: Satu Sirkiä
Puhelin: +358 408686439
Sähköpostiosoite: satu.sirkia@xamk.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.xamk.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/xamk
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/xamk?id=216146&tpk=1ecdef02-3b5c-4172-98cc-327795d3a349
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntien omistama osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Siivouspalvelu

Viitenumero: 12/02.06.02/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90910000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) pyytää tarjousta siivouspalvelun hankinnasta. Siivouspalvelu koostuu Xamkin Kouvolan ja Kotkan kampusalueiden kiinteistöjen:

1. Siivouksesta ja

2. Iltavahtimestarin tehtävistä.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Palvelunkuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90919200
90919300
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kotka ja Kouvola

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

1. Siivouspalveluun sisältyy seuraavien Xamkin tilojen siivous (tilojen pohjapiirrokset ovat tarjouspyynnön liitteinä):

- Taidetalo, Maneesitie 4, Kasarminmäki, Kouvola

- Meduusastudio, Rykmentintie 4, Kasarminmäki, Kouvola

- Kirjasto, Paraatikenttä 6, Kasarminmäki, Kouvola

- Paja, Kuuselankatu 1, Kasarminmäki, Kouvola

- Metsolan kampus, Pääskysentie 1, Kotka.

2. Iltavahtimestarin tehtävä koskee Metsolan koulurakennusta Kotkassa.

Kohteissa järjestetään tutustumiskierrokset seuraavasti:

- Kotkan kampus (Pääskysentie 1) 23.1. klo 9:30-11:30 ja

- Kouvolan kampus (Paraatikenttä 7) 23.1. klo 13:30-15:30.

Tutustumiskierroksille voi tulla mukaan ilmoittautumatta. Tutustumiskierrokset alkavat kampusten pääsisäänkäynneiltä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/04/2019
päättymispäivä: 31/03/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimuskauden jälkeen tilaajalla on mahdollisuus jatkaa sopimuskautta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiolla. Mahdollinen optio otetaan käyttöön vuodeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella (2) optiokaudella, yksi (1) vuosi kerrallaan. Tilaaja tekee option käyttöönotosta erillisen päätöksen. Optiokaudet ovat 1.4.2023-31.3.2024 ja 1.4.2024-31.3.2025. Tilaaja ilmoittaa ensimmäisen option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ja toisen option käyttöönotosta kolme (3) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Mikäli optiokautta ei oteta käyttöön, sopimuskausi päättyy määräaikaisena ilman erillistä irtisanomista.

Xamk siirtää kampuksensa Kotkan Metsolasta uudisrakennukseen Kotkan Kantasatamaan tavoiteaikataulun mukaan vuoden 2023 aikana. Siivouspalvelusopimus päättyy uuden kampuksen toiminnan käynnistymiseen.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/02/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/04/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/02/2019
Paikallinen aika: 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

2/2023

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/01/2019