Tjenesteydelser - 10627-2017

11/01/2017    S7

Danmark-Vejen: Programpakker og informationssystemer

2017/S 007-010627

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Crafack Jørgensen
E-mail: scj@vejen.dk
Telefon: +45 79966131
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vejen.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt på fornyelse af Esri Enterprise Licens Agreement (ELA).

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fornyelse af Entreprise License Agreement (ELA).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 125 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vejen Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vejen Kommunes licenser til grundplatformen ArcGIS udløber 31.1.2017, hvorfor Vejen Kommune skal anskaffe nye licenser. Vejen Kommunes nuværende leverandør er Informi GIS, og Vejen Kommune har således til hensigt at indgå en ny licenskontrakt, der dækker en 3-årig periode fra den 1.2.2017 med Informi GIS. Vi vurderer, at det kun er Esri Platformen, der kan levere den ønskede løsning, og at denne kun kan købes hos Informi GIS, da der er tale om en Esri Enterprise Licens Agreement (ELA). Det konkluderes, at det eneste GIS system, der kan opfylde alle krav fra IT-, GIS- samt digitaliseringsstrategien er ESRI platformen. ESRI Platformen er en totalløsning, hvor både back end og front end er til stede og platformen står godt på alle de vurderede punkter hele vejen igennem porteføljen.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Vejen Kommune vurderer efter markedsundersøgelse, at det kun er Esri Platformen, der kan levere den ønskede løsning, og at denne kun kan købes hos Informi GIS, da der er tale om en Esri Enterprise Licens Agreement (ELA). Det konkluderes, at det eneste GIS system, der kan opfylde alle krav fra IT-, GIS- samt digitaliseringsstrategien er ESRI platformen. ESRI Platformen er en totalløsning, hvor både back end og front end er til stede og platformen står godt på alle de vurderede punkter hele vejen igennem porteføljen.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
10/01/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Informi GIS A/S
CVR-nummer: 15524286
Postadresse: Stationsparken 37, 4. sal
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 125 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2017