Urakat - 10727-2019

10/01/2019    S7    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kuopio: Rakennustyöt

2019/S 007-010727

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Niiralan Kulma Oy
0171260-8
Puijonkatu 35
Kuopio
70100
Suomi
Yhteyshenkilö: Matti Räisänen
Puhelin: +358 447655381
Sähköpostiosoite: matti.raisanen@niiralankulma.fi
NUTS-koodi: FI1D2

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.niiralankulma.fi

Hankkijaprofiilin osoite: http://niiralankulma.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000069/attachments
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntakonserniin kuuluva osakeyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Raviradantie 8, Kuopio, rakennus-, LVA-, IV- ja sähköurakat

Viitenumero: Raviradantie 8, Kuopio
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on kellarikerroksen, 8 asuinkerrosta sekä ullakon käsittävä uudisrakennus. Pääurakkaan kuuluu laskenta-asiakirjojen mukaisesti vanhan rakennuksen purkutyöt.

Uudiskohteeseen tule asuntoja on yhteensä 47 kpl ja niiden huoneistoala on 2 220 m2.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6 175 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45310000
45330000
45331000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D2
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Asuinrakennukohde.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 16
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

- Tarjoavan urakoitsijan tai työyhteenliittymän on toimitettava tilinpäätöstiedot liikevaihdosta kahdelta (2) edelliseltä tilikaudelta, liikevaihdon tulee olla puolitoistakertainen (1,5) tarjoajan tekemän urakkatarjouksen hintaan nähden.

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

- Tarjoajan on toimitettava referenssit kolmesta (3) tarjouspyyntöä vastaavasta oman alansa suorituksesta. Suorituksen arvo on mainittava referenssissä.

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/02/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/02/2019
Paikallinen aika: 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Laskenta-asiakirjat ovat saatavana sähköisenä Sokopro-projektipankista. Mikäli projektipankin käytössä on ongelmia, niin ota yhteyttä helpdesk@sokopro.fi. Kopioi tarjouspyyntölinkki selaimeen, käytä Internet Explorer -selainta ongelmien välttämiseksi.

Myös tarjous jätetään sähköisesti Sokopron tarjoustyökalun kautta.

Linkki rakennusurakan tarjouspyyntöön ja tarjouksen jättämiseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbSg%2BTmJqArw2Rb5U4EpVofyhP2RUtE%2ByVAtvIdwkG%2FONelapZyXWdd

Linkki LVA-urakan tarjouspyyntöön ja tarjouksen jättämiseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbSg%2BTmJqArw2Rb5U4EpVofwaVGHMnNelnv8GzaCidogxLqCM0BIR3O

Linkki IV-urakan tarjouspyyntöön ja tarjouksen jättämiseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbSg%2BTmJqArw2Rb5U4EpVofEpQzrZIUHIJxODzouEevoa9BdIgtYbUb

Linkki sähköurakan tarjouspyyntöön ja tarjouksen jättämiseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbSg%2BTmJqArw2Rb5U4EpVofbAuBW0k4bZii%2Bjmr5CW5uPdBZy4IrIeN

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/01/2019