Supplies - 10860-2022

Submission deadline has been amended by:  71401-2022
10/01/2022    S6

Poland-Poznań: X-ray devices

2022/S 006-010860

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów SP ZOZ
Postal address: ul. Szamarzewskiego 62
Town: Poznań
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Postal code: 60-569
Country: Poland
E-mail: szielinska@wcpit.org
Telephone: +48 616654336
Fax: +48 616654308
Internet address(es):
Main address: http://www.wcpit.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://wcpit.pl/system-komunikacji-elektronicznej/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup sprzętu medycznego

Reference number: WCPIT/EA/381-01/2022
II.1.2)Main CPV code
33111000 X-ray devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup sprzętu medycznego”

PAKIET NR 1 Mobilny aparat RTG 1

PAKIET NR 2 Aparat USG 1

PAKIET NR 3 Pompa infuzyjna strzykawkowa 24

Pompa infuzyjna wolumetryczna 8

Stacja dokująca 8

PAKIET NR 4 Łóżko szpitalne z szafką i materacem 10

Materac szpitalny w pokrowcu zmywalnym 205

Wózki inwalidzkie 27

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 10

Wózek transportowo-kąpielowy 1

Podnośnik pacjentów w pozycji leżącej 1

PAKIET NR 5 Wózki do sprzątania 11

Maszyna sprzątająca – szorowarka mechaniczna do podłóg 1

PAKIET NR 6 Dozownik rotamatryczny tlenu 50

Aparat do mierzenia ciśnienia 15

Termometr elektroniczny bezdotykowy na podczerwień 15

Zestaw do ogrzewania pacjentów 2

PAKIET NR 7 Defibrylator 1

PAKIET NR 8 Bipap Aparat do nieinwazyjnej wentylacji płuc 1

Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 2

PAKIET NR 9 Urządzenie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego przy użyciu gorącej pary 1

PAKIET NR 10 Myjnia dezynfektor 1

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 203 703.70 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mobilny aparat RTG

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Mobilny aparat RTG 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 486 111.11 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparat USG

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Aparat USG 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 127 314.81 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pompa infuzyjna strzykawkowa, Pompa infuzyjna wolumetryczna, Stacja dokująca

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Pompa infuzyjna strzykawkowa 24 szt.

Pompa infuzyjna wolumetryczna 8 szt.

Stacja dokująca 8 szt.

.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Ocena techniczna / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 20%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 158 148.15 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżko szpitalne z szafką i materacem, Materac szpitalny w pokrowcu zmywalnym, Wózki inwalidzkie, Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny, Wózek transportowo-kąpielowy, Podnośnik pacje

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
33193120 Wheelchairs
34911100 Trolleys
39143112 Mattresses
33196200 Devices for the disabled
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Łóżko szpitalne z szafką i materacem 10 szt.

Materac szpitalny w pokrowcu zmywalnym 205 szt.

Wózki inwalidzkie 27 szt.

Wózek szpitalny do transportu czystej i brudnej bielizny 10 szt.

Wózek transportowo-kąpielowy 1 szt.

Podnośnik pacjentów w pozycji leżącej 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 267 592.59 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wózki do sprzątania, Maszyna sprzątająca – szorowarka mechaniczna do podłóg

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
34911100 Trolleys
42995000 Miscellaneous cleaning machines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Wózki do sprzątania 11 szt.

Maszyna sprzątająca – szorowarka mechaniczna do podłóg 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 23 888.89 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dozownik rotamatryczny tlenu, Aparat do mierzenia ciśnienia, Termometr elektroniczny bezdotykowy na podczerwień, Zestaw do ogrzewania pacjentów

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
38412000 Thermometers
38423100 Pressure gauges
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Dozownik rotamatryczny tlenu 50 szt.

Aparat do mierzenia ciśnienia 15 szt.

Termometr elektroniczny bezdotykowy na podczerwień 15 szt.

Zestaw do ogrzewania pacjentów 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 148.15 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrylator

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Defibrylator 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 222.22 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Bipap Aparat do nieinwazyjnej wentylacji płuc, Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
33186100 Oxygenator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Bipap Aparat do nieinwazyjnej wentylacji płuc 1 szt.

Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 407.41 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego przy użyciu gorącej pary

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego przy użyciu gorącej pary 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 407.41 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Myjnia dezynfektor

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

II.2.4)Description of the procurement:

Myjnia dezynfektor 1 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 462.96 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 21
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPWP.06.06.02-30-0002/18 Przedmiot zamówienia ma być finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” Zadanie 5. Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19

II.2.14)Additional information

Zamawiający unieważni postępowanie na podstawie art. 257 Pzp jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji i zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 5 SWZ (wzór projektowanych postanowień umowy)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/02/2022
Local time: 10:00
Place:

2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem aplikacji do deszyfrowania:

– „Kleopatra”

https://www.gpg4win.org/index.html (Windows)

– „GPG Suite”

https://gpgtools.org (MacOS, Linux)

udostępnionej za pośrednictwem SKE lub na stronie internetowej https://www.gpg4win.org/index.html. Odszyfrowanie następuje przy użyciu klucza prywatnego

Information about authorised persons and opening procedure:

2. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem aplikacji do deszyfrowania:

– „Kleopatra”

https://www.gpg4win.org/index.html (Windows)

– „GPG Suite”

https://gpgtools.org (MacOS, Linux)

udostępnionej za pośrednictwem SKE lub na stronie internetowej https://www.gpg4win.org/index.html. Odszyfrowanie następuje przy użyciu klucza prywatnego

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zgodnie z art. 139 ust. 1 Ustawy Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 4 do SWZ.

2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.4. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 6 do SWZ.

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania :

1) materiałów zawierających opis techniczny oferowanych wyrobów (np. katalogów, folderów, metodyków, kart technicznych w języku polskim) na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów oferowanych wyrobów z opisanymi w załączniku nr 1

2. Za wskazane Zamawiający uznaje zamieszczenie w przedłożonych materiałach zawierających opis techniczny oferowanych wyrobów informacji o numerze pakietu i pozycji, których dany opis dotyczy.

3. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe określone w ust. 1 wraz z ofertą.

4. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne. Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

Wykaz dokumentów składających się na ofertę:

1) wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ

2) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ, przy czym:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców.

3) przedmiotowe środki dowodowe.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału znajdują się w SWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu Komunikacji Elektronicznej oraz poczty elektronicznej: przetargi@wcpit.org .

Wadium nie jest wymagane.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1)

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 505 – 590 Ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2022