Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 10898-2022

10/01/2022    S6

Poland-Mielec: Laboratory reagents

2022/S 006-010898

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Postal address: ul. Żeromskiego 22
Town: Mielec
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-300
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Mydlarz
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Telephone: +48 177800146
Fax: +48 177800146
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.mielec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im Edmunda Biernackiego w Mielcu

Reference number: SzP.ZP.271.88.21
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Szpitala Specjalistycznego im Edmunda Biernackiego w Mielcu, asortyment ujęty w 11 Grupach Asortymentowych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 1 Odczynniki do mikrobiologii manualnej (krążki do antybiogramów, paski z gradientem stężeń, testy diagnostyczne oraz lateksowe)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Amikacyna 30ug (1 opak = 5x 50 krążków) op. 7

2 Amoxycylina / kw. klawulanowy 20/10ug op. 10

3 Amoxycylina / kw. klawulanowy 2/1ug op. 2

4 Ampicylina 10ug op. 95

5 Ampicylina 2ug op. 2

6 Ampicylina/sulbactam 10/10ug op. 1

7 Aztreonam 30ug op. 3

8 Bacytracyna 10ug op. 10

9 Cefadroksyl 30ug op. 1

10 Cefaleksyna 30ug op. 1

11 Cefazolina 30ug op. 2

12 Cefepime 30ug op. 5

13 Cefixim 5 ug op. 1

14 Cefoksytyna 30ug op. 10

15 Cefotaksym 5ug op. 10

16 Cefotaksym 30ug op. 5

17 Ceftarolina 5ug op. 1

18 Ceftazydym 10ug op. 8

19 Ceftazydym 30ug op. 5

20 Ceftriakson 30ug op. 1

21 Cefuroksym 30ug op. 10

22 Chinupristina/dalfopristina 15ug op. 1

23 Chloramfenikol 30ug op. 2

24 Ciprofloksacyna 5ug op. 10

25 Doxycyklina 30ug op. 1

26 Doripenem 10ug op. 1

27 Erytromycyna 15ug op. 5

28 Ertapenem 10ug op. 2

29 Gentamycyna 10ug op. 8

30 Gentamycyna 30ug op. 5

31 Imipenem 10ug op. 3

32 Kanamycyna 30ug op. 1

33 Klindamycyna 2ug op. 5

34 Kotrimoksazol 1,25/23,75ug op. 14

35 Krążki czyste (bez antybiotyku) op. 2

36 Kwas nalidyksowy 30ug op. 1

37 Lewofloksacyna 5ug op. 2

38 Linezolid 10ug op. 1

39 Meropenem 10ug op. 3

40 Moxifloksacyna 5ug op. 2

41 Mupirocyna 200ug op. 2

42 Netilmycyna 10ug op. 2

43 Nitrofurantoina 100ug op. 8

44 Norfloksacyna 10ug op. 3

45 Ofloksacyna 5ug op. 1

46 Oxacylina 1ug op. 3

47 Pefloksacyna 5ug op. 1

48 Penicylina G (pen. benzylowa) 1UI op. 5

49 Penicylina V (fenoksymetylopenicylina) 10ug op. 1

50 Piperacylina 30ug op. 1

51 Piperacylina/ Tazobactam 30/6ug op. 4

52 Teikoplanina 30ug op. 1

53 Temocylina 30ug op. 1

54 Tetracyklina 30ug op. 5

55 Tigecyklina 15ug op. 1

56 Tobramycyna 10ug op. 1

57 Trimetoprim 5ug op. 1

58 Wankomycyna 5ug op. 4

59 Bacytracyna 0,04ug - do ident. S. pyogenes op. 1

60 Cefinaza - do oznaczania ß-laktamazy op. 1

61 Czynnik V - do identyfikacji Haemophilus op. 12

62 Czynnik VX - do identyfikacji Haemophilus op. 12

63 Czynnik X - do identyfikacji Haemophilus op. 12

64 Furazolidon - do różnicowania Staphylococcus od Micrococcus op. 2

65 Nowobiocyna - do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus op. 2

66 Oxydaza - do wykrywania oxydazy cytochromowej op. 12

67 Optochina - do różnicowania Streptococcus pneumoniae op. 40

68 Krążki do różnicowania Moraxella catarrhalis op. 2

69 Plazma królicza liofilizowana do wykrywania koagulazy u gronkowców (1 fiolka =5 ml po rozpuszczeniu) fiolka 10

70 Carba Test do wykrywania karbapenemaz (1 op=5 szt) op. 10

71 Test do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie op. 2

72 Suspension Medium do oznaczania kolistyny op. 2

73 Cefepim 0,016-256 (1 op=10 sztuk) op. 1

74 Cefotaksym 0,002-32 op. 10

75 Ceftazydym 0,016-256 op. 2

76 Ceftriakson 0,002-32 op. 10

77 Imipenem 0,002-32 op. 3

78 Meropenem 0,002-32 op. 10

79 Penicylina G 0,002-32 op. 10

80 Wankomycyna 0,016-256 op. 10

81 Teikoplanina 0,016-256 op. 10

82 Amikacyna 0,016-256 op. 10

83 Amoxycylina / kw. Klawulanowy 0,016 - 256 op. 10

84 Metronidazol 0,016-256 op. 10

85 Klindamycyna 0,016-256 op. 10

86 Moxifloksacyna 0,002-32 op. 5

87 Piperacylina/tazobactam 0,016-256 op. 10

88 Test do identyfikacji paciorkowców gr gr A, B, C, D, F, G (1op=60 ozn.) op. 10

89 Test do identyfikacji bakterii w PMR (1op=30 ozn.) op. 2

90 Test do identyfikacji paciorkowców gr.A (1op=60 ozn.) op. 1

91 Test do identyfikacji paciorkowców gr.B (1op.=60 ozn.) op. 1

92 Test do identyfikacji S.aureus (1op=100 ozn.) op. 15

Inny asortyment niezbędny do wykonywania badań

rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 2 Odczynniki do diagnostyki boreliozy - metoda ELISA i Westernblot

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 2 jest:

• sprzedaż i dostawa odczynników do diagnostyki boreliozy – metoda ELISA i Westernblot

• dzierżawa analizatora automatycznego do technik ELISA, analizatora automatycznego do technik Westernblot oraz zestawu komputerowego z monitorem i drukarką niezbędnego do przeprowadzenia badań

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanych analizatorów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Borrelia Westernblot IgG w surowicy lub PMR (CSF) 1 op=32 oznaczeń op. 130

2 Borrelia Westernblot IgM w surowicy lub PMR (CSF) 1 op=32 oznaczeń op. 110

3 Borrelia ELISA IgM w surowicy 1 op=96 oznaczeń op. 80

4 Borrelia ELISA IgG w surowicy 1 op=96 oznaczeń op. 80

5 Borrelia ELISA IgG w PMR (CSF) 1 op=96 oznaczeń op. 8

6 Borrelia ELISA IgM w PMR (CSF) 1 op=96 oznaczeń op. 8

7 Test ELISA IgG do oceny leczenia boreliozy 1 op=96 oznaczeń op. 2

8 Zestaw testowy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko TBE Vienna op. 3

9 Zestaw testowy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko TBE w klasie IgM op. 3

10 Płyn do konserwacji/kalibracji aparatu szt. 26

11 Adjustment solution szt. 14

12* Materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań: końcówki pipetujące 300 ul, końcówki pipetujące 1000 ul, płyty do rozcieńczeń, rynienki inkubacyjne do aparatu EBO rodzaj i ilość określa Wykonawca*

13 Tonery kompatybilne z dzierżawioną drukarką szt. 8

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 3 Zestaw do diagnostyki markerów nowotworowych oraz chorób infekcyjnych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 3 jest:

• sprzedaż i dostawa zestawów do diagnostyki markerów nowotworowych oraz chorób infekcyjnych dzierżawa aparatu, witryny chłodniczej do przechowywania testów oraz stacji uzdatniania wody

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanych analizatorów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 HBsAg (1op=200 ozn) op 75

2 anti - HBc IgM (1op=50 ozn) op 14

3 anti - HBc Total (1op=100 ozn) op 8

4 anti - HBs (1op=200 ozn) op 12

5 anti HAV IgM (1op=100 ozn) op 8

6 anti HAV Total (1op=100ozn) op 8

7 anti HBe (1op=100 ozn) op 10

8 Hbe Ag (1op = 100 ozn) op 10

9 anti HCV (1op=100 ozn) op 75

10 Cytomegalia IgG (1op=100ozn) op 10

11 Cytomegalia IgM (1op=100 ozn) op 12

12 HIV-IV generacji (1op=200 ozn) op 16

13 Toksoplazmoza IgG (1op=100 ozn) op 14

14 Toksoplazmoza IgM (1op=100 ozn) op 16

15 Mononukleoza zakaźna VCA IgM (1op=100 ozn) op 8

16 Mononukleoza zakaźna VCA/EA IgG (1op=100 ozn) op 8

17 CA 19-9 (1op=100 ozn) op 30

18 CA 125 (1op=100 ozn) op 30

19 CA 15-3 (1op=100 ozn) op 30

20 AFP (1op=100 ozn) op 30

21 CEA (1op=100 ozn) op 30

22 SARS CoV-2 IgG ilościowo (1op= 110 ozn) op 48

23* Inny asortyment niezbędny do wykonania badań (podać szczegółowy wykaz ilościowy i wartościowy). rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 4 Odczynniki barwiące

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 4 jest sprzedaż i dostawa odczynników barwiących.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Fiolet krystaliczny do Grama litr 6

2 Fuksyna do Grama litr 6

3 Odbarwiacz do Grama litr 5

4 Barwnik Giemsy litr 20

5 Barwnik May-Grunwalda litr 30

6 Bufor rozcieńczający barwnik Giemsy (pH 6,8) gotowy do użycia litr 60

7 Odczynnik None Apelta 100ml 20

8 Odczynnik Pandyego 100ml 20

9 Odczynnik Lugola 100ml 3

10 Odczynnik Rosina 100ml 3

11 Sudan III 100ml 3

12 Odczynnik Extona 500ml 120

13 Odczynnik Samsona 100ml 3

14 Płyn Lugola do Grama litr 6

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 5 Lateksy i surowice do aglutynacji szkiełkowej EPEC, Salmonella

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 5 jest sprzedaż i dostawa lateksów i surowic do aglutynacji szkiełkowej EPEC, Salmonella.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Zestaw odczynników poliwalentnych EPEC dla grup A,B,C w składzie: Lateks EPEC wieloważny A (1szt = 2ml) Lateks EPEC wieloważny B (1szt = 2ml) Lateks EPEC wieloważny C (1szt = 2ml) Lateks kontrolny EPEC (1szt=2ml) Płytki - 40 szt.

Bagietki - 400 szt. zestaw 3

2 Lateks EPEC monowalentny A (1szt=2ml) O26, O55, O111, O127, O142 szt 1

3 Lateks EPEC monowalentny B (1szt=2ml) O86, O119, O124, O125, O126, O128 szt 1

4 Lateks EPEC monowalentny C (1szt=2ml) O25, O44, O114 szt 1

5 Antygen kontrolny A (1szt=1ml) szt 1

6 Antygen kontrolny B (1szt=1ml) szt 1

7 Antygen kontrolny C (1szt=1ml) szt 1

8 Lateks Salmonella odczynnik wieloważny B-E i G (1szt=8ml) szt 12

9 Lateks kontrolny Salmonella (1 szt. = 8 ml) szt 1

10 Antygen kontrolny Salmonella (1 szt.= 4 ml) szt 1

11 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella AO (1 szt = 5 ml) szt 1

12 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella BO (1 szt = 5 ml) szt 1

13 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella CO (1 szt = 5 ml) szt 1

14 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella DO (1 szt = 5 ml) szt 3

15 Surowica do aglutynacji szkiełkowej dla antygenów grupowych Salmonella EO (1 szt = 5 ml) szt 1

16 Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella poliwalentna HM (1szt=5ml) szt 6

17 Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella dla antygenów rzęskowych Hgm (1szt=5ml) szt 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 6 Szybkie testy diagnostyczne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 6 jest sprzedaż i dostawa szybkich testów diagnostycznych.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 ASO - lateks (test jakościowy i półilościowy z kontrolami) 1op=100ozn op 20

2 RF - lateks (test jakościowy i półilościowy z kontrolami) 1op=100ozn op 20

3 Mononukleoza zakaźna test płytkowy 1op=30ozn op 1

4 Testy paskowe do diagnostyki kiły 1op=50ozn op 36

5 Anty - HCV testy płytkowe 1op=25ozn op 4

6 HbsAg - testy płytkowe 1 op=25 ozn. op 4

7 Chlamydia trachomatis - testy płytkowe do identyfikacji antygenu w wymazach z szyjki macicy, cewki moczowej i moczu u mężczyzn 1op=20ozn op 1

8 Helicobacter pylori - testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1op=20ozn op 80

9 Giardia Lamblia – testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1op=20 ozn. op 100

10 RSV – testy płytkowe do wykrywania antygenu w wymazach, popłuczynach lub aspiratach z nosa 1op=20 ozn op 20

11 Rota, Adenowirusy - testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1 op=20 ozn. op 120

12 Norovirusy - testy płytkowe do wykrywania antygenu w kale 1 op=20 ozn. op 10

13 Clostridium difficille - testy płytkowe do wykrywania anygenu GDH i toksyn A/B w kale 1 op=20 ozn. op 150

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 7 Testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną i manualną wraz z podłożami do posiewu, Podłoża do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
33696500 Laboratory reagents
33698100 Microbiological cultures
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem jest:

• sprzedaż i dostawa testów do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów, podłoży do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych

• dzierżawa analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów na antybiotyki oraz automatycznego analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych

• intalacja oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Testy identyfikacyjne dla pałeczek Gram ujemnych w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów) op 28

2 Testy do identyfikacji ziarenkowców Gram dodatnich w oparciu o metodę automatyczną (1op=25 testów) op 8

3 Testy do identyfikacji Neisseria i Haemophilus w oparciu o metodę manualną (1op=20 testów) op 2

4 Testy identyfikacyjne dla beztlenowców w oparciu o metodę manualną (1op=20 testów) op 3

5 Testy do identyfikacji drożdżaków metodą automatyczną (1op=25 testów) op 4

6 Testy łączące identyfikacje i lekowrażliwość dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów) op 42

7 Testy łączące identyfikacje i lekowrażliwość dla ziarenkowców Gram dodatnich (1 op=25 testów) op 12

8 Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla ziarniaków Gram dodatnich (1 op=25 testów) op 58

9 Testy do określenia lekowrażliwości metodą automatyczną z określeniem wartości MIC dla pałeczek Gram ujemnych (1 op=25 testów) op 76

10 Agar Columbia + 5% krwi baraniej (1op=20 sztuk) op 400

11 Agar Columbia CNA+5% krwi baraniej (1op=20 sztuk) op 10

12 Agar czekoladowy + IsoVitex (1op=20 sztuk) op 22

13 Agar czekoladowy dla Haemophilus (1op=20 sztuk) op 22

14 Agar czekoladowy dla N.gonorhoeae i N.meningitidis (1op=20 sztuk) op 2

15 Bulion tryptozowo- sojowy w probówkach 10 x 8ml op 34

16 Bulion Todd-Hewitta w probówkach 100 x 5ml op 2

17 Hektoen Agar (1op=20 sztuk) op 25

18 Mac Conkey Agar z fioletem krystalicznym (1op=20 sztuk) op 250

19 Mueller Hinton Agar z 5% krwią końską i 20mg/l NAD (MH-F) (1op=20 sztuk) op 21

20 Mueller Hinton Agar (1op=20 sztuk) op 187

21 Podłoże chromogenne do posiewu moczu (1op=20 sztuk) op 134

22 Podłoże chromogenne do różnicowania Candida (1op=20 sztuk) op 2

23 Podłoże chromogenne do S. aureus (1op=20 sztuk) op 18

24 Podłoże chromogenne do S.agalactiae- Granada Medium (1op=20 sztuk) op 16

25 Podłoże chromogenie do wykrywania karbapenemaz (1op=20 sztuk) op 8

26 Podłoże z kw. Seleninem sodu w probówkach 9 ml (1op=10 sztuk) op 30

27 Sabouraud Agar z gentamycyną i chloramfenikolem (1op=20 sztuk) op 84

28 Podłoże wybiórcze do enterokoków z eskuliną (1op=20 sztuk) op 21

29 Schaedler Agar + 5% krwi baraniej +witK (1op=20 sztuk) op 25

30 Schaedler Agar + 5% krwi baraniej z wankomycyną i kanamycyna (1op=20 sztuk) op 25

31 Podłoże do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni met. odciskową, o średnicy płytki 55 mm (1op=20 sztuk) op 4

32 Podłoże SS do Salmonella/Shigella (1op=20 sztuk) op 24

33 Podłoże Brucella Agar z krwią (1op=20 sztuk) op 10

34 Saszetki + torebki plastikowe do wytwarzania atmosfery beztlenowej (1op=20 sztuk) op 30

35 Saszetki + torebki plastikowe wytwarzające środowisko zwiększonego CO2 (1op=20 sztuk) op 2

36 Podłoże do posiewu krwi (bakt. tlenowe) standard (1op=50 sztuk) op 50

37 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Tlenowe) z inaktywatorem antybiotyku (1op=50 sztuk) op 56

38 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Beztlenowe) standard (1op=50 sztuk) op 14

39 Podłoże do posiewu krwi (bakt. Beztlenowe) z inaktywatorem antybiotyku(1op=50 sztuk) op 56

40 Podłoże do posiewu krwi pediatryczne (1op=50 sztuk) op 16

41 Podłoże lityczne (1op=50 sztuk) op 50

42 Suplement do podłoży zwalidowany przez producenta ozn 400

43 Igła motylkowa z zabez. Z wężykiem oraz uchwytem do butelki kompatybilna z butelkami do posiewu krwi (1op=50 sztuk) op 30

44 Bulion do wrażliwości do bakterii beztlenowych op 10

45 Tonery kompatybilne z dzierżawioną drukarką do aparatu do posiewu krwi szt 2

46 Tonery szt 2

47 Inny asortyment rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 8 Podłoża w probówkach i butelkach

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 8 jest sprzedaż i dostawa podłoży w probówkach i butelkach.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Agar zwykły, (1 op = 50 sztuk) op 2

2 Agar tryptozowo-sojowy, but. 500 ml szt 6

3 Bulion z 1% glukozy, (1 op = 50 sztuk) op 4

4 Bulion tryptozowo-sojowy, but. 500 ml szt 5

5 Woda peptonowa z tryptofanem (1 op = 50 sztuk) op 30

6 Podłoże z mocznikiem wg. Christensena (do wykrywania ureazy), (1 op = 50 sztuk) op 20

7 Podłoże Kliglera, (1 op = 50 sztuk) op 30

8 Podłoże z fenyloalaniną (skos) ,(1 op = 50 sztuk) op 30

9 Podłoże z 10% laktozą pod parafiną , (1 op = 50 sztuk) op 30

10 Podłoże z lizyną, (1 op = 50 sztuk) op 20

11 Podłoże do określenia zdolności ruchu, (1 op = 50 sztuk) op 10

12 Podłoże z cytrynianem wg Simmonsa, (1 op = 50 sztuk) (skos) op 20

13 Podłoże z malonianem sodu, (1 op = 50 sztuk) op 30

14 Podłoże do wybiórczej izolacji Trichomonas, (1 op = 50 sztuk) op 2

15 EDTA 2 ml/szt szt 6

16 Kwas boronowy 2 ml/szt szt 6

17 Selenite bulion (1 op = 50 sztuk) op 40

18 TSB 5 ml (1 op = 50 sztuk) op 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 9 Odczynniki i akcesoria do elektroforezy

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33696600 Reagents for electrophoresis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 9 jest:

• sprzedaż i dostawa odczynników i akcesorii do elektroforezy

• dzierżawa zautomatyzowanego systemu do elektroforezy agarozowej

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Żele do rozdziału białek w surowicy ozn 960

2 Surowica kontrolna: poziom normalny op 10

3 Surowica kontrolna: poziom patologiczny op 10

4. Inny asortyment niezbędny do wykonywania badań

rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 10 Testy

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 10 jest sprzedaż i dostawa testów.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Lateksowy test do oznaczeń przeciwciał przeciwjądrowych anty-DNA) ozn 200

2 Paskowy test ciążowy o czułości 25mIU/ml ozn 100

3 Test do oznaczania mikroalbuminurii w moczu ozn 40

4 Test do wykrywania krwi utajonej w kale:

bez stosowania diety bezmięsnej

czułość testu>10 ng/ml

test zawiera wewnętrzną kontrolę jakości

test specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej ozn 2500

5 Test do wykrywania kalprotektyny w kale ozn. 80

6 Test do wykrywania laktoferyny w kale ozn. 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 11 Testy do diagnostyki alergii, celiakii i chorób autoimmunologicznych

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
33124131 Reagent strips
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia w Grupie 11 jest

• sprzedaż i dostawa testów do diagnostyki alergii, celiakii i chorób autoimmunologicznych

• dzierżawa analizatora do automatycznej inkubacji blotów

• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora.

L.p. Asortyment J.m. Ilość

1 Panel pokarmowy testów 960

2 Panel wziewny testów 960

3 Panel mieszany (atopowy) - pediatryczny testów 960

4 Test do wykrywania przeciwciał przeciw:

-transglutaminazie tkankowej IgA

-gliadynie IgA, - -ASCA testów 480

5 Test do wykrywania przeciwciał przeciw:

transglutaminazie tkankowej IgG

gliadynie IgG, - ASCA testów 480

6 Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby testów 48

7 Zestaw do diagnostyki ANA z DFS70 testów 48

8 Inny asortyment niezbędny do wykonania badań rodzaj i ilość określa Wykonawca*

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

4. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

5. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

6. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

7. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

8. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

9. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

12. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.

13. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __

14. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.

15. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

16. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorach Umów, które stanowią Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załącznik nr 1A do SWZ (jeżeli dotyczy).

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1A do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/02/2022
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA, pok. nr 10 – administracja

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

grudzień 2022r.

VI.3)Additional information:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

- art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

- art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX oddział 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 529 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o prokuraturze.

13. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/01/2022