TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 11412-2021

12/01/2021    S7

Poland-Zamość: Medical equipments

2021/S 007-011412

Notice on a buyer profile

This notice is related to following: Prior information notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Postal address: ul. Pereca 2
Town: Zamość
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-400
Country: Poland
Contact person: Mariola Franczak
E-mail: mariola.franczak@upz.edu.pl
Telephone: +48 846383444
Internet address(es):
Main address: https://upz.edu.pl/
Address of the buyer profile: http://bip.upz.edu.pl/page/610/zamowienia-publiczne.html
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UPZ w Zamościu

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Main site or place of performance:

Instytut Humanistyczno-Medyczny, ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo UPZ w Zamościu. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie Programu rozwojowego i uruchomienie działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni Państwowej w Zamościu” w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyposażenie musi być:

— fabrycznie nowe,

— pochodzić z legalnego kanału sprzedaży,

— pozbawiony wszelkich wad – kompletny i gotowy do pracy po podłączeniu.

Minimalne wymagania techniczne oferowanego wyposażenia zostaną opisane w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – w chwil publikacji ogłoszenia nie jest dostępny opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje 12 części: Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Część 1 zamówienia: Dostawa fantomów ALS I BLS.

Część 2 zamówienia: Dostawa zaawansowanych fantomów pielęgnacyjnych.

Część 3 zamówienia: Dostawa trenażerów, fantomów i modeli pielęgnacyjnych.

Część 4 zamówienia: Dostawa inkubatora.

Cześć 5 zamówienia: Dostawa defibrylatorów.

Część 6 zamówienia: Dostawa respiratora.

Część 7 zamówienia: Dostawa wózków i zestawów do pielęgnacji pacjentów.

Część 8 zamówienia: Dostawa kozetki, łóżek i stanowiska do iniekcji.

Część 9 zamówienia: Dostawa sprzętu specjalistycznego.

Część 10 zamówienia: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i profilaktyki przeciwodleżynowej.

Część 11 zamówienia Dostawa mebli medycznych i wyposażenia biurowego.

Część 12 zamówienia Dostawa zestawu wyposażenia pomieszczenia kontrolnego.

Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienie), wszystkie zapisy znajdujące się w SWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały przedmiot zamówienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/01/2021