Tjenesteydelser - 11561-2021

12/01/2021    S7

Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2021/S 007-011561

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandy Lykke Lützen
E-mail: sall@odense.dk
Telefon: +45 29135744
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.comdia/odensekommune/md/transportverdensmaal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af FN's Verdensmål i relation til udbud på transport af hjælpemidler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med, at Odense Kommune forbereder et udbud på transport af hjælpemidler fra Odense Hjælpemiddelservice, ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Odense kommune ønsker at sætte fokus på at sikre bæredygtige indkøb, men ser dette som et samarbejde med markedet for at sikre, at de stillede krav kan imødekommes.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med, at Odense Kommune forbereder et udbud på transport af hjælpemidler fra Odense Hjælpemiddeldepot, ønskes det belyst, hvilke krav der kan stilles i forhold til FN’s verdensmål. Odense kommune ønsker at sætte fokus på at sikre bæredygtige indkøb, men ser dette som et samarbejde med markedet for at sikre, at de stillede krav kan imødekommes.

Udbuddet drejer sig om transport af hjælpemidler mellem depot til borgere i eget hjem samt plejecentre og plejeboliger. Der køres i dag med 4 små varebiler, på hverdage i almindelig arbejdstid. Derudover står aftaleleverandøren til rådighed ved akutte behov for hjælpemidler efter endt arbejdstid på hverdage samt i weekender og på helligdage. Der var i 2020 ca. 250 kørsler fra nødlageret.

På baggrund af eksisterende viden om branchen er der forud for denne høring identificeret nogle områder, hvor Odense Kommune agter at stille krav om miljømæssig og samfundsmæssig/social bæredygtighed. Denne høring har til formål at identificere i hvor høj grad, der kan stilles krav indenfor de identificerede områder.

I nærværende tilfælde udpeges 3 af FN Verdensmål 7, 8 og 12, hvor der særligt er fokus på 3 fokusområder herunder:

1) Verdensmål 7 – Bæredygtig energi:

- Fokusområde 1 – renere teknologi indenfor fossile brændstoffer og fremme investeringer i energiinfrastruktur

2) Verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst:

- Fokusområde 2 – Beskæftigelse af medarbejdere på særlige vilkår, herunder social klausul

3) Verdensmål 12 – Bæredygtige forbrugs- og produktionsformer:

- Fokusområde 3 – Miljø/minimere CO2 udledning i brug af midler og kemikalier.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/04/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2021