Usluge - 12175-2018

11/01/2018    S7

Hrvatska-Zagreb: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2018/S 007-012175

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 207-428244)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Autocesta Rijeka – Zagreb d.d.
Nacionalni registracijski broj: 96330310281
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Kristina Perak
E-pošta: kristina.perak@arz.hr
Telefon: +385 16515161
Telefaks: +385 16515100

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.arz.hr

Adresa profila kupca: www.arz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova

Referentni broj: 60-V-17/12
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71242000 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije, provedba kompletnog upravnog postupka za zidove za zaštitu od buke na autocesti A1, A6 i A7 te projektantski nadzor za vrijeme izvođenja radova.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/01/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 207-428244

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.2.5
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kvaliteta ponder / Opis [1]
Umjesto:

30 bodova

Glasi:

20 bodova

Broj odjeljka: II.2.5
Grupa br.: 1
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trošak ponder / Opis [1]
Umjesto:

70 bodova

Glasi:

80 bodova

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 01/12/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 07/02/2018
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 01/12/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Glasi:
Datum: 07/02/2018
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: