Bunuri - 12469-2017

12/01/2017    S8    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Ramnicu Valcea: Materiale de construcţii şi articole conexe

2017/S 008-012469

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Jud. Valcea
Punct(e) de contact: Birou achizitii (ATAP) int. 318
În atenția: Oprea Angela
240284 Ramnicu Valcea
România
Telefon: +40 25074301/48001
E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com
Fax: +40 350413445/+40 250746989

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.sjv.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Materiale de constructii si articole conexe.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1 - 300 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 57 900 și 960 759 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

44100000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
19.7.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 167 184,47. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Lenjerie de pat.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-200 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 89 000 și 178 569 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39512000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
18.5.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 31 073,31. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Diverse medicamente.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, Calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-250 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 810 325 și 57 258 737 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
18.5.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 9 963 759,54. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Reactivi de laborator.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-260 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 340 400 și 10 917 185 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
26.7.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 1 899 731,15. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Consumabile medicale.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-240 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 1 890 000 și 21 919 508 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33140000, 33000000, 33141000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
2.8.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 3 814 277,41. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Dezinfectanti.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-50 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 50 230 și 2 270 617 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
12.9.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 395 116,67. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Diverse produse alimentare.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-250 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 500 și 2 620 900 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

15800000, 15810000, 15830000, 15850000, 15890000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
30.6.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 456 070,44. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Produse de curatenie.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-300 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 231 500 și 1 741 043 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39831240, 39830000, 39831000, 39831200

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
17.5.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 302 963,96. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Diverse aparate si produse medicale.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-280 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 10 675 și 1 708 468 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33190000, 33167000, 33168000, 33172100, 33192230

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
20.9.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 297 295,49. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Diverse imprimate.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acorduri-cadru; 1-270 loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 105 000 și 908 386 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

22900000, 22810000, 30192000, 30237310, 39263000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
4.5.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 158 070,89. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Tip de procedura - licitatie deschisa si Criteriu de atribuire - pretul cel mai mic. Cerintele de calificare vor fi solicitate tuturor ofertantilor prin completarea DUAE dar documentele probatorii vor fi solicitate,numai ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Toate documentele incarcate de ofertanti in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mef.ro

Ministerul Fiantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mef.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mediu.ro

Mnisterul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sect. 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 213163874
Adresă Internet: www.mediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.nmsf.ro

Ministerul Muncii, Familii,Protectiei Sociale si Personalelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sect. 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.nmsf.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
10.1.2017