We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Seirbhísí - 12498-2016

An t-amharc leacaithe

15/01/2016    S10    Parlaimint na hEorpa - Seirbhísí - Fógra conartha - Nós imeachta oscailte 

Lucsamburg-Lucsamburg: Cúnamh le bainistíocht theicniúil fhoirgnimh Oifig Faisnéise Pharlaimint na hEorpa

2016/S 010-012498

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: Parlaimint na hEorpa
Seoladh poist: plateau de Kirchberg
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2929
Tír: Lucsamburg
Le cur faoi bhráid: unité des contrats et marchés publics
Ríomhphost: INLO.AO-Lux@ep.europa.eu
Teileafón: +352 430023570

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://europarl.europa.eu

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1130

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí poiblí ginearálta
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Cúnamh le bainistíocht theicniúil fhoirgnimh Oifig Faisnéise Pharlaimint na hEorpa.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 12: Seirbhísí ailtireachta; seirbhísí innealtóireachta agus seirbhísí innealtóireachta comhtháite; seirbhísí pleanála uirbí agus innealtóireachta tírdhreacha; seirbhísí comhairliúcháin theicniúil agus eolaíoch gaolmhara; seirbhísí tástála teicniúla agus anailíse
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Lucsamburg.

Cód NUTS LU000

II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Baineann an fógra le conradh poiblí
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is é an aidhm go mbeidh comhairle agus cúnamh ailtireachta, teicniúil agus airgeadais ar fáil maidir le bainistíocht réadmhaoine agus cothabháil i dtaca leis na foirgnimh ina bhfuil na hoifigí faisnéise suite, ag ceanncheathrú Ard-Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa i Lucsamburg. Tá comhairle, dearadh agus monatóireacht ar oibreacha i gceist leis na seirbhísí atá le soláthar d'fhonn cúnamh a sholáthar maidir le cur chun feidhme na dtascanna ar a bhfuil cur síos thuas.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

71310000, 71311100, 71314200, 71314300, 71315210, 71315400

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
3 daoine lánaimseartha (innealtóirí iarchéime) a sholáthar. Tá na seirbhísí sceidealaithe le tosú i mí Aibreáin 2016.
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 60 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Níl ráthaíocht airgeadais ag teastáil.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Déanfar íocaíochtaí ar bhonn míosúil laistigh de 60 lá féilire, faoi réir ag faomhadh na tuarascála gníomhaíochta don mhí arna sonrascadh.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Féadfaidh grúpálacha oibreoirí eacnamaíocha tairiscint a dhéanamh má tá a mbaill faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach. D'fhéadfadh aonán, is cuma má tá pearsantacht dhlítheanach ag baint leis, a bheith i gceist leis sin: cuibhreannas, comhaontú príobháideach nó foirm chuí eile comhoibrithe ar bith. Roimh shíniú an chonartha, coimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart iarraidh ar an ngrúpáil sin dá ndámhfar an conradh, foirm dhlíthiúil ar leith a ghlacadh más gá sin chun an conradh a fheidhmiú go sásúil.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: níl
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: teastaíonn ó Pharlaimint na hEorpa go bhfuil na húdaruithe riaracháin ag tairgeoirí atá riachtanach chun an ghníomhaíocht atá i gceist leis an gconradh a fheidhmiú de réir an dlí náisiúnta.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: fianaise dhoiciméadach mar a leanas:
— cóip de na ráitis bhliantúla iomlána (clár comhardaithe, cuntas brabúis agus caillteanais, tábla faoi shreabhadh airgid agus iarscríbhinní) arna bhfoilsiú sa tuarascáil bhliantúil ar a ndearnadh iniúchadh nó mura bhfuil sé sin éigeantach, arna ndeimhniú beacht dílis ag ionadaí an tairgeora, le haghaidh an 2 bhliain airgeadais ar a laghad dá bhfuil cuntais dúnta,
— cruthúnas ar árachas slánaíochta riosca ghairmiúil bailí.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: cumas eacnamaíoch agus airgeadais imleor, agus go háirithe:
— láimhdeachas bliantúil íosta 1 000 000 EUR, arna réadú sa réimse atá clúdaithe leis an gconradh atá le dámhachtain, i rith an 2 bhliain airgeadais seo a chuaigh thart a bhfuil cuntais ina leith dúnta,
— cumhdach árachais riosca ghairmiúil ábhartha.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
fianaise dhoiciméadach mar a leanas:
— faisnéis faoi cháilíochtaí acadúla agus gairmiúla fhoireann bhainistíochta na cuideachta agus, go háirithe, an duine (na ndaoine) a bheidh freagrach as an tseirbhís a sholáthar nó as na hoibreacha a chur chun feidhme; go háirithe CVanna do stiúrthóir na seirbhísí agus do na daoine atá molta don chonradh amach anseo,
— liosta de na príomhsheirbhísí a soláthraíodh thar na 3 bliana seo a chuaigh thart, mar aon le luachanna, dátaí agus faighteoirí poiblí nó príobháideacha a bhí i gceist; maidir le seirbhísí agus soláthairtí d'institiúid Eorpach, ní mór cruthúnas a sholáthar i bhfoirm teastas arna n-eisiúint nó arna gcomhshíniú ag an gcomhlacht cuí,
— cur síos ar an trealamh teicniúil (ionstraimí tomhais) agus ar na hábhair atá ar fáil don chuideachta le haghaidh an conradh a chur chun feidhme,
— faisnéis ar theicneoirí nó ar chomhlachtaí teicniúla, cibé an mbaineann siad leis an gcuideachta nó nach mbaineann, agus iad siúd atá freagrach as rialú cáilíochta go háirithe,
— ráiteas maidir le meándaonchumhacht bhliantúil an tsoláthraí seirbhíse nó an chonraitheora agus maidir le líon na foirne bainistíochta i rith na 3 bliana seo a chuaigh thart, go háirithe maidir leis an roinn a bheidh freagrach as na seirbhísí a sholáthar faoin gconradh, lena n-áirítear liosta d'innealtóirí iarchéime a bhí ag obair inti,
— cur síos ar an trealamh teicniúil agus ar na bearta as a mbainfear úsáid chun cáilíocht na soláthairtí agus na seirbhísí a chinntiú, lena n-áirítear deimhnithe arna ndréachtú ag comhlachtaí neamhspleácha lena bhfianaítear go gcomhlíonann an t-oibreoir eacnamaíoch na caighdeáin um dhearbhú cáilíochta lena dtagraítear do chórais um dhearbhú cáilíochta atá bunaithe ar shraith na gcaighdeán Eorpach maidir leis sin agus atá deimhnithe ag comhlachtaí creidiúnaithe.
Agallaimh:
nuair a dhéanfar an cumas a mheasúnú bunaithe ar an bhfianaise dhoiciméadach, déanfar cumas teicniúil na dtairgeoirí, maidir leis na scileanna teicniúla sa ghairm agus scileanna teanga, a dhearbhú in agallaimh aonair le baill na foirne atá molta don chonradh amach anseo agus leis an duine a bheidh freagrach as an tseirbhís a sholáthar (Feabhra/Márta 2016).
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
cumas teicniúil agus gairmiúil imleor, go háirithe:
— taithí 3 bliana i dtaobh seirbhísí cosúil leo siúd a bhaineann leis an gconradh atá i gceist,
— foireann de shaineolaithe i réimse na seirbhísí atá i gceist lena gcuimsítear 10 daoine ar a laghad (innealtóirí iarchéime), nach mór dá stiúrthóir seirbhísí taithí chruthaithe 10 mbliana a bheith aige i réimse an chuiridh chun tairisceana agus ní foláir nó go bhfuil cáilíochtaí (.i. céim), taithí (.i. 5 bliana) agus eolas (lena n-áirítear Fraincis (leibhéal Eorpach C1) agus Béarla (leibhéal Eorpach B2) ar a gcomhairle acu; bheadh eolas ar Ghearmáinis ina bhuntáiste) ag na daoine atá molta don chonradh amach anseo de réir riachtanais Airteagal 2.2 de na sonraíochtaí teicniúla,
— deimhniú de réir chaighdeán bainistíochta cáilíochta ISO 9001 nó a choibhéis, nó córas dearbhaithe cáilíochta comhtháite arna chur i bhfeidhm mar aon le lámhleabhar faoi nósanna imeachta agus meicníochtaí maidir le hathbhreithniú intí nó seachtrach agus feabhsú leanúnach,
— trealamh teicniúil agus trealamh tomhais a sholáthar atá riachtanach chun an conradh a chur chun feidhme, de réir Iarscríbhinn ST1 leis na sonraíochtaí teicniúla.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
Praghas is ísle
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
06A40/2015/M049.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
doiciméid iníoctha: níl
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
16.2.2016
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
ina laethanta: 180 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: osclófar tairiscintí i seisiún oscailte poiblí (na codanna riaracháin agus airgeadais) de réir na gcoinníollacha maidir le tairiscintí a chur isteach (tá an doiciméad ar fáil le híoslódáil saor in aisce ón seoladh ríomhthairisceana in I.1). Féach ar na coinníollacha sin.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: tá
Uainiú measta le haghaidh fógraí breise a fhoilsiú: fómhar 2020.
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise
Déanfar cruinnithe faisnéise éigeantacha a eagrú (beidh tairiscintí do-ghlactha mar thoradh ar theip ar fhreastal) de réir na gcoinníollacha maidir le tairiscintí a chur isteach (tá an doiciméad ar fáil le híoslódáil saor in aisce ón seoladh ríomhthairisceana in I.1). Féach ar na coinníollacha sin maidir le freastal ar na cruinnithe faisnéise.
Is ionann an teorainn ama arna tabhairt i bpointe IV.3.4 agus an dáta faoinar gá tairiscintí a sheachadadh nó a sheoladh go fisiciúil chuig Parlaimint na hEorpa; ina mhalairt de chás, ní bheidh na tairiscintí inghlactha.
Coimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart aici féin leas a bhaint as an rogha chun nós imeachta idirbheartaithe a úsáid faoi Airteagal 134(1)(f) de rialacha feidhme an Rialacháin Airgeadais, d’fhonn oibreacha nua a chur faoi chúram an tairgeora rathúil lena gcuimsítear athdhéanamh seirbhísí nó oibreacha comhchosúla, ar an gcoinníoll go gcomhlíontar buntionscadal an chuiridh seo chun tairisceana leis na seirbhísí sin.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta, comhlacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Seoladh idirlín: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: 2 mhí, arna méadú mar gheall ar achar faoi 10 lá.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
5.1.2016