Servicii - 12651-2017

12/01/2017    S8    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Ramnicu Valcea: Servicii de reparare şi întreţinere

2017/S 008-012651

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Str. Principala, jud. Valcea
În atenția: Oprea Angela
240284 Ramnicu Valcea
România
Telefon: +40 25074301/48001
E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com
Fax: +40 350413445/+40 250746989

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.sjv.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de intretinere si reparare.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Efectuarea de Servicii reparare si intretinere, in baza incheierii de acorduri-cadru; 1-250 loturi-detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 250 000 și 798 458 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50000000, 50420000, 50421000, 50421200

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
19.5.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 138 942. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art.221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Efect. de Servicii de sanatate si asistenta sociala (ambulanta), in baza incheierii de acorduri-cadru; 1-10 loturi-detalii in caiet sarcini, loturile. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caiet de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 290 000 și 309 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

85143000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
29.6.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoarea DST/XDR = 53 769,98. A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24. Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia anual in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016. Nu se admit oferte alternative.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Tip de procedura - licitatie deschisa si Criteriu de atribuire - pretul cel mai mic. Cerintele de calificare vor fi solicitate tuturor ofertantilor prin completarea DUAE dar documentele probatorii vor fi solicitate,numai castigatorului procedurii. Toate documentele incarcate de ofertanti in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mef.ro

Ministerul Fiantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mef.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mediu.ro

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sect. 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 213163874
Adresă Internet: www.mediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.nmsf.ro

Ministerul Muncii, Familii,Protectiei Sociale si Personalelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sect. 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.nmsf.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
10.1.2017