Usluge - 13108-2022

11/01/2022    S7

Belgija-Bruxelles: Studija za pregled funkcioniranja i učinkovitosti Uredbe (EU) 2017/821 (obveze dubinske analize za uvoznike kositra, tantala, volframa i zlata iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja)

2022/S 007-013108

Prethodna informacijska obavijest

Ova je obavijest isključivo za prethodne informacije

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za trgovinu (TRADE), TRADE.C — Africa, Caribbean and Pacific, Asia (II), Trade and Sustainable Development, Green Deal
Poštanska adresa: Rue de la Loi 170
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9895
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija za pregled funkcioniranja i učinkovitosti Uredbe (EU) 2017/821 (obveze dubinske analize za uvoznike kositra, tantala, volframa i zlata iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja)

Referentni broj: TRADE/2022/OP/0001-PIN
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opći je cilj projekta pružiti podršku Komisiji u izradi izvješća o pregledu funkcioniranja i učinkovitosti Uredbe (EU) 2017/821 u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 17. stavku 2. Uredbe. Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. utvrđuju se obveze dubinske analize u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79400000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge
79000000 Poslovne usluge: pravo, marketing, savjetovanje, zapošljavanje, tiskanje i sigurnost
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Rue de la Loi 170, 1049 Brussels, BELGIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Studija za reviziju funkcioniranja i učinkovitosti Uredbe (EU) 2017/821. Očekivano je trajanje ugovora 12 mjeseci.

II.2.14)Dodatni podaci
II.3)Procijenjeni datum objave obavijesti o nadmetanju:
28/02/2022

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ovom se prethodnom informacijskom obavijesti najavljuje namjera javnog naručitelja da objavi budući poziv na nadmetanje. U ovoj fazi nisu dostupne druge informacije ili dokumenti. Zainteresirani gospodarski subjekti pozivaju se da se pretplate na adresu iz odjeljka I.3) kako bi dobili obavijest o nadmetanju i svu dokumentaciju o nabavi, uključujući upute za nadmetanje.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/01/2022