Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Dodávky - 13774-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

16/01/2015    S11

Belgie-Brusel: „Dodávka nábytku“

2015/S 011-013774

Oznámení o opravě

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Evropská komise, k rukám: OIB.DR.2 Finance a veřejné zakázky, CSM 1 05/43, 1049Brusel, BELGIE. Kontakt: Úřad pro infrastrukturu a logistiku – Brusel. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namísto 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

30.1.2015 (17:30).

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

5.2.2015 (10:00).

(...)

Čtěte 

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

23.2.2015 (10:00).

(...)