Bunuri - 13774-2015

Afișează vizualizare compactă

16/01/2015    S11    Comisia Europeană - Bunuri - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: „Furnizare de mobilier”

2015/S 011-013774

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Comisia Europeană, în atenţia: OIB.DR.2 Finanţe şi achiziţii publice, CSM 1 05/43, 1049Bruxelles, BELGIA. Punct(e) de contact: Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Bruxelles. Tel +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

În loc de 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

30.1.2015 (17:30).

IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor:

5.2.2015 (10:00).

(...)

A se citi 

IV.3.4) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Condiţii de deschidere a ofertelor:

23.2.2015 (10:00).

(...)