Varor - 13774-2015

Visa förkortad version

16/01/2015    S11    Europeiska kommissionen - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Leverans av möbler

2015/S 011-013774

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 15.11.2014, 2014/S 221-389910)

Europeiska kommissionen, att. OIB.DR.2 – ekonomi och offentlig upphandling, CSM 1 05/43, 1049Bryssel, BELGIEN. Kontaktpunkt: Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel. Tfn +32 22986989. Fax +32 22960570. E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

30.1.2015 (17:30).

IV.3.8) Anbudsöppning:

5.2.2015 (10:00).

(...)

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

16.2.2015 (17:30).

IV.3.8) Anbudsöppning:

23.2.2015 (10:00).

(...)