Tjenesteydelser - 13959-2022

11/01/2022    S7

Danmark-Støvring: Rensning og tømning af nedløbsbrønde

2022/S 007-013959

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rebild Kommune (Tovholder)
CVR-nummer: 29189463
Postadresse: Hobrovej 110
By: Støvring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Lone Nørgaard Andersen
E-mail: lnan@rebild.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Kommune
CVR-nummer: 29189455
Postadresse: Ndr. Kajgade 1
By: Hobro
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9500
Land: Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7800
Land: Danmark
E-mail: indkob@skivekommune.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skive.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@viborg.dk
Telefon: +45 99887534
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.viborg.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/rebildkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=98938
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde

Sagsnr.: JYFI udbud af Gadefejning og tømning af vejbrønde
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører gadefejning og tømning af vejbrønde for Jysk fællesindkøb til samtlige ordregivers enheder og institutioner. I nærværende udbud deltager følgende kommuner fra Jysk Fællesindkøb: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune. Udbuddet opdeles i delaftaler for hver kommune, jf. udbudsbetingelser punkt 3.2 Delkontrakter. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3 og 4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1a: Mariagerfjord Kommune – Gadefejning

Delkontraktnr.: 1a
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90612000 Gadefejning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Mariagerjord Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af gadefejning til Mariagerfjord Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har det som option, at det kan vælges korrekt bortskaffelse/genanvendelse af afvandet opfejet affald iht. gældende regler. Pris angives inkl. afgifter og gebyrer, jf. bilag 3 Tilbudsliste Gadefejning delaftale 1a Mariagerfjord.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1b: Mariagerfjord Kommune - Tømning af vejbrønde

Delkontraktnr.: 1b
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Mariagerfjord Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af tømning af vejbrønde til Mariagerfjord Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har det som en option, at der kan vælges korrekt bortskaffelse/genanvendelse af afvandet affald/slam iht. gældende regler. Pris angives inkl. afgifter og gebyrer, jf. Bilag 4 Tilbudsliste Tømning af vejbrønde - Delaftale 1b Mariagerfjord.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2a: Rebild Kommune – Gadefejning

Delkontraktnr.: 2a
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90612000 Gadefejning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Rebild Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af gadefejning til Rebild Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har det som option, at det kan vælges korrekt bortskaffelse/genanvendelse af afvandet opfejet affald iht. gældende regler. Pris angives inkl. afgifter og gebyrer, jf. bilag 3 Tilbudsliste Gadefejning delaftale 2a Rebild.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2b: Rebild Kommune - Tømning af vejbrønde

Delkontraktnr.: 2b
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Rebild Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af tømning af vejbrønde til Rebild Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har det som en option, at der kan vælges korrekt bortskaffelse/genanvendelse af afvandet affald/slam iht. gældende regler. Pris angives inkl. afgifter og gebyrer, jf. Bilag 4 Tilbudsliste Tømning af vejbrønde - Delaftale 2b Rebild.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3a: Skive Kommune – Gadefejning

Delkontraktnr.: 3a
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90612000 Gadefejning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Skive Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af gadefejning til Skive Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3b: Skive Kommune - Tømning af vejbrønde

Delkontraktnr.: 3b
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Skive Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af tømning af vejbrønde til Skive Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4b: Viborg Kommune – Tømning af vejbrønde

Delkontraktnr.: 4b
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90640000 Rensning og tømning af nedløbsbrønde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Viborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af tømning af vejbrønde til Viborg Kommunes samtlige enheder og institutioner medmindre andet fremgår af kontraktens pkt. 4.1.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse sin egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver må ikke have haft en negativ egenkapital i nogen af tilbudsgivers seneste 3 afsluttede regnskabsår. Hvis tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 3 år er et minimumskrav, at tilbudsgiver ikke har haft en negativ egenkapital i de regnskabsår, der er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Kun gældende for gadefejning: Angivelse af 1 reference på minimum 200.000 kr. 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have haft minimum 1 sammenlignelig reference på minimum 200.000 kr. Med sammenlignelig reference forstås en kontrakt på løbende udførelse af gadefejning for enten private eller offentlige kunder. Reference liste skal indeholde referencen samt beskrivelse heraf, kontaktperson (navn, tlf.nr. og e-mail) og periode for udførelse af opgaven.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I forbindelse med opfyldelse af kontrakten er leverandøren i hele kontraktens løbetid forpligtet til at opretholde en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr. pr. år. Der er indsat betingelser i kontrakten ang. arbejdsklausuler, som tilbudsgiver skal være opmærksom på, jf. kontraktens punkt 20.1 Arbejdsklausuler.

Ordregiver er berettiget til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2.

Ved hel eller delvis nedlukning af ordregivers enheder og institutioner som følge af et påbud fra statslige, regionale eller lokale myndigheder, forbeholder ordregiver sig ret til i fornødent omfang at suspendere kontrakten i forhold til de ydelser der vedrører de pågældende afdelinger og institutioner indtil påbuddet ophører.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/02/2022
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7. Før beslutning om tildeling af kontrakten vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:- Vedr. udelukkelsesgrunde:Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.- Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår eller erklæring om hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver lever op til mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2022