Servicii - 14141-2017

13/01/2017    S9    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Iasi: Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii

2017/S 009-014141

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. I. M. Georgescu
B-dul Carol I nr. 50
În atenția: Campean Mihaela
700503 Iasi
România
Telefon: +40 232410280
E-mail: licitatiecci@yahoo.com
Fax: +40 232267601

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate spitaliceasca
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de catering pentru 2017.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Servicii de preparare la prestator si livrare la beneficiar a hranei pentru pacientii internati la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 79 019,45 și 948 223,40 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

55523000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
26.1.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Servicii de preparare la prestator si livrare la beneficiar a hranei pentru pacientii internati la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” Iasi.
Cantitati maxime pentru acord-cadru 12 luni:
— 8 000 regim diabet zaharat hiposodat, ad;
— 240 regim diabet zaharat hiposodat, copii;
— 36 000 regim afectiune cardiovasculara, hiposodat-ad;
— 60 regim insuficienta cardiaca decomp.;
— 60 regim nefropatie;
— 60 regim diaree acuta;
— 2 040 regim comun (medici de garda);
— 2 400 regim hepatita hiposodata;
— 5 400 l lapte antidot;
— 85 860 servicii(cheltuieli directe si indirecte+caserole de unica folosinta).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura simplificata offline intr-o singura etapa in vederea încheierii unui acord-cadru de dervicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa 2 din Legea 98/2016 Cu modificarile si completarile ulterioare, cu o durata de 12 luni.
Criteriul de atribuire: „cel mai bun raport calitate-pret”
Factori de evaluare a ofertelor:
— pretul ofertei: 90 % (componenta financiara) – ofertantul care are oferta cea mai scazuta va primi 90 puncte (punctajul maxim);
— existenta unei masini de infoliat caserole (un echipament de sigilare a recipientilor in care se ambaleaza hrana in mod etans prin infoliere) la sediul ofertantului ce va fi utilizata de catre ofertant in scopul indeplinirii contractului: 10 % (componenta calitativa – factor de evaluare utilizat pentru eliminarea riscului de contaminare a hranei, respectiv a riscului de a se inregistra erori la gramajul portiilor ce vor fi livrate) – ofertantul ce detine acest echipament si declara ca il va folosi pentru indeplinirea contractului va primi 10 puncte (punctajul maxim).
Punctajul total al ofertei va fi obtinut prin insumarea punctajelor obtinute in urma aplicarii celor 2 factori de evaluare. (punctajul maxim = 100 puncte).
Oferta care va avea cel mai mare punctaj va fi considerata castigatoare.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
16335444 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
E-mail: relatii.public@mmediu.ro
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213145294
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
11.1.2017