Palvelut - 14275-2019

11/01/2019    S8    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Hämeenlinna: Erilaiset terveyspalvelut

2019/S 008-014275

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
KuntaPro Oy
2332823-6
Arvi Kariston katu 1 b
Hämeenlinna
13100
Suomi
Yhteyshenkilö: Tero Niemistö
Puhelin: +358 505954811
Sähköpostiosoite: tero.niemisto@kuntapro.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://kuntapro.fi/palvelut/ulkoistuspalvelut/hankinta-ja-kilpailutus/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö: Hoitajakutsuratkaisut ja henkilöstön hälytys- ja turvaratkaisut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85140000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö pyytää tällä tietopyynnöllä erilaisia henkilö- ja hoitajakutsuratkaisujen ja/tai järjestelmien tarjoajia toimittamaan KuntaPro Oy:n hankintayksikölle lyhyen esittelyn yrityksestä, sen toiminnasta sekä tarjoamista ratkaisuistaan/palveluistaan julkisille tai yksityisille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Tarjoajan tulee toimittaa esittelynsä kirjallisesti sähköpostilla, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint tms.) tai Adobe PDF -muotoisena KuntaPro Oy:n hankintayksikölle: tero.niemisto@kuntapro.fi Huom! Hankintayksiköllä on käytössä Microsoft Windows -käyttöliittymä, joten Apple Mac -käyttäjien laatimat PDF-tiedostot eivät välttämättä avaudu tai näy oikein Windowsilla avattuna. Tarjoajan tulee varmistaa itse esittelynsä dokumentaation oikeellisuus. Esityksien perusteella KuntaPro Oy:n hankintayksikkö mahdollisesti kutsuu tarjoajan tarkempaan tekniseen vuoropuheluun. Vuoropuhelu järjestetään Hämeenlinnassa eikä siitä makseta tarjoajille korvausta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85100000
33100000
85323000
33195000
32441100
79711000
45312000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kanta-Häme

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tietopyynnön kohteena ovat erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilö- ja hoitajakutsuratkaisut, mm. avoimeen ja tuettuun palveluasumiseen, sairaalan vuodeosastolle, terveydenhuollon eri osa-alueille, kuten esim. ensiapuun, poliklinikalle sekä laboratorioon. Hoitajakutsuratkaisujen lisäksi hankinnassa halutaan huomioida laitoshoidossa tai kodinomaisessa hoidossa olevan henkilön turvallisuus mm. poistumishälytyksillä ja mahdollisella GPS- tms. seurannalla. Hankintayksikkö toivoo tietopyynnöllä yhteydenottoja tarjoajilta, joilla on kyvykkyys toimittaa liikkuvalle hoito- ja hoivahenkilöstölle, vuodeosastoille sekä asiakas- ja potilaskäyttöön tarkoitettuja luotettavia henkilökutsuratkaisuja. Hoitajakutsuratkaisua voidaan laajentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedonhallinnalla, jolloin ratkaisun/järjestelmän tulee välittää monipuolista tietoa keskitetysti (esim. potilaan, laboratorion, hoitajien, lääkehuollon, vartijoiden, lääkintä- ja potilasvalvontalaitteiden yms. välillä).

II.2.14)Lisätiedot

Lisätietoja tietopyyntöön liittyen antaa KuntaPro Oy:n hankintayksikkö. Yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse: tero.niemisto@kuntapro.fi

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/10/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tarjoajan tulee huomioida, että kirjallista materiaalia hankintayksikölle sähköpostilla lähettäessä viestin koko saa olla enintään 20 megatavua. Tarvittaessa tarjoaja voi lähettää materiaalin ja viestin useammassa osassa tai vaihtoehtoisesti toimittaa hankintayksikölle linkin, josta tarjoajan materiaalin voi ladata ilman erillistä tunnistautumista.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/01/2019