Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 14494-2017

Visa förkortad version

14/01/2017    S10

Belgien-Bryssel: Leverans av kaffeautomater för yrkesverksamhet och tillhörande tjänster

2017/S 010-014494

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 25.11.2016, 2016/S 228-414644)

Europeiska kommissionen, 1049 Brussels, BELGIEN. Kontaktpunkt: OIB.02 Marchés publics. Tfn +32 22986989. Fax +32 22960570. E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

16.1.2017 (17:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

23.1.2017 (10:00), lokal tid.

(...)

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

13.3.2017 (17:30), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

17.3.2017 (10:00), lokal tid.

(...)