Tjänster - 14722-2022

12/01/2022    S8

Belgien-Bryssel: Undersökning avseende nationell politik och sammanhållning

2022/S 008-014722

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 246-648754)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (REGIO), REGIO.A.3 – Budget and Financial Management
Postadress: CSM1 2nd floor
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning avseende nationell politik och sammanhållning

Referensnummer: REGIO/2021/OP/0017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna undersökning kommer att bidra till den nionde sammanhållningsrapporten, särskilt kapitlet om nationell politik och sammanhållning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/01/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 246-648754

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om att delta
I stället för:
Datum: 26/01/2022
Lokal tid: 16:00
Ska det stå:
Datum: 09/02/2022
Lokal tid: 16:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 27/01/2022
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 10/02/2022
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: