Usluge - 14808-2020

13/01/2020    S8

Hrvatska-Split: Usluge reklamiranja

2020/S 008-014808

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 231-566614)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije
Nacionalni registracijski broj: 43599729956
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bajić
E-pošta: jelena.bajic@dalmatian-nature.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dalmatian-nature.hr
Adresa profila kupca: www.dalmatian-nature.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge izrade strategije brendiranja, video-sadržaja, multimedijalnih sadržaja, izrade i tiska promo materijala te organizacija javnih događanja i oglašavanja posjetiteljske zone

Referentni broj: JN VV 29/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79342200 Usluge reklamiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge izrade strategije brendiranja, video-sadržaja, multimedijalnih sadržaja, izrade i tiska promo materijala te organizacija javnih događanja i oglašavanja posjetiteljske zone u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 231-566614

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 17/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 17/01/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: