Árubeszerzések - 15127-2018

13/01/2018    S9    Európai Parlament - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Luxemburg-Luxembourg: Az ajánlati felhívásban részt vevő luxembourgi intézmények által használt vagy használandó épületekben fűtéshez és generátorokhoz használatos fűtőolaj beszerzésére irányuló keretszerződés

2018/S 009-015127

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: Plateau Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU0
Postai irányítószám: L-2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3098
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az ajánlati felhívásban részt vevő luxembourgi intézmények által használt vagy használandó épületekben fűtéshez és generátorokhoz használatos fűtőolaj beszerzésére irányuló keretszerződés

Hivatkozási szám: 06A20-2017-M044
II.1.2)Fő CPV-kód
09000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés az alábbi luxembourgi intézmények által használt vagy használandó épületekben fűtéshez és generátorokhoz használatos fűtőolaj beszerzésére irányul:

— az Európai Parlament,

— az Európai Bizottság és

— az Európai Unió Bírósága.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 210 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LU
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés az alábbi luxembourgi intézmények által használt vagy használandó épületekben fűtéshez és generátorokhoz használatos fűtőolaj beszerzésére irányul:

— az Európai Parlament,

— az Európai Bizottság és

— az Európai Unió Bírósága.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 210 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/02/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/03/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Parlament,

Direction générale des Infrastructures et de la Logistique, Direction A-Infrastructures - Service d’assistance à la maintenance,

Bâtiment Konrad Adenauer,

L - 2929 Luxembourg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A szerződés intézményközi. Az ajánlatkérő saját és más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást.

Az alábbiakban felsorolt valamennyi részt vevő ajánlatkérőt az Európai Parlament mint vezető ajánlatkérő képviseli:

— az Európai Bizottság, melyet az Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal képvisel (Luxembourg),

— Az Európai Unió Bírósága.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: LU - 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: FR - 67000
Ország: Franciaország

Internetcím: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: LU - 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/01/2018