Servicii - 15449-2019

14/01/2019    S9

Danemarca-Copenhaga: Serviciile locale de monitorizare a suprafeței terestre Copernicus: producția de seturi de date de foarte înaltă rezoluție privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor pentru zonele de coastă din anii de referință 2012 și 2018

2019/S 009-015449

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 237-540380)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană de Mediu
Adresă: Kongens Nytorv 6
Localitate: Copenhagen
Cod NUTS: DK011 Byen København
Cod poștal: 1050
Țară: Danemarca
Persoană de contact: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eea.europa.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Serviciile locale de monitorizare a suprafeței terestre Copernicus: producția de seturi de date de foarte înaltă rezoluție privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor pentru zonele de coastă din anii de referință 2012 și 2018

Număr de referinţă: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prezenta licitație urmărește stabilirea unui contract-cadru de servicii cu un operator economic care să acopere producția de hărți privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor în zonele de coastă pentru anii de referință 2012 și 2018. Mai precis, se prevăd următoarele ieșiri de date:

1) hărți privind starea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor pentru 2012;

2) hărți privind schimbarea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor în 2012-2018;

3) hărți privind starea acoperirii terenurilor/destinației terenurilor pentru 2018.

Întrucât o acoperire suficientă a setului de date VHR2012 nu poate fi garantată în prealabil, se prevede că contractantul va efectua o evaluare, pentru a verifica gradul de acoperire al zonei de interes cu imaginile VHR2012 existente și utilizabile. În funcție de gradul de acoperire disponibil, AEM va decide dacă produsele privind acoperirea terenurilor/destinația terenurilor aferente anului 2012 (starea și schimbarea) pot fi implementate sau nu. Din cauza complexității intereselor, directivelor și dinamicii naturale în zonele de coastă, contractantul va interacționa cu părțile interesate naționale pe întreaga durată a proiectului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/01/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 237-540380

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 25/01/2019
Ora locală: 10:00
A se citi:
Data: 01/02/2019
Ora locală: 10:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 25/01/2019
Ora locală: 14:00
A se citi:
Data: 01/02/2019
Ora locală: 14:00
VII.2)Alte informații suplimentare: