Storitve - 15601-2021

15/01/2021    S10

Belgija-Bruselj: Pravna, socialno-ekonomska in tehnična pomoč na področjih energetike ter mobilnosti in prometa

2021/S 010-015601

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 254-639145)

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.SRD
Poštni naslov: Rue Demot 28
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: move-ener-srd1-legal-sector@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pravna, socialno-ekonomska in tehnična pomoč na področjih energetike ter mobilnosti in prometa

Referenčna številka dokumenta: MOVE/2020/OP/0008
II.1.2)Glavna koda CPV
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen večkratnih okvirnih naročil je Komisiji v kratkem času zagotoviti visoko usposobljeno zunanje strokovno znanje za pomoč pri načrtovanju, pripravi in izvajanju politik, pobud in zakonodajnih predlogov. Naloge, ki jih zajema to okvirno naročilo, lahko vključujejo pravno, socialno-ekonomsko (vključno s finančno) in tehnično pomoč na področju energetske in prometne politike.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/01/2021
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 254-639145

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.2)
Št. sklopa: all
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Besedilo:
Datum: 05/02/2021
Lokalni čas: 16:00
Se glasi:
Datum: 22/02/2021
Lokalni čas: 16:00
Številka oddelka: IV.2.7)
Št. sklopa: all
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Način odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 08/02/2021
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 23/02/2021
Lokalni čas: 10:00
VII.2)Druge dodatne informacije: