Szolgáltatások - 16199-2017

17/01/2017    S11

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2017/S 011-016199

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 307741267
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás második részének eredményeként kötött egyedi vállalkozási szerződés.

Tárgy: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nyertes Ajánlattevő főszabályként a saját szék/telephelyén, saját eszközeivel teljesít. A teljesítéshez kapcsolódó Dokumentumok leadásának helyszíne: Ajánlatkérő mindenkori székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy: Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú közlekedésfejlesztési projekt előkészítése.

Mennyiség: Nyertes Ajánlattevő feladata a keretmegállapodás időtartama alatt az alábbi tevékenységek elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban és adott esetben a keretmegállapodásos eljárás második részében meghatározottak szerint:

— A már elkészült Megvalósíthatósági tanulmány és Tanulmánytervek felülvizsgálata, kiegészítése a hiányzó rákoskeresztúri szárnyvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányával.

— Elvi előzetes típusengedély megszerzése.

— Engedélyezési tervek készítése.

— Hatósági engedélyek megszerzése.

— Kiviteli tervek készítése.

— Kivitelezésre irányuló dokumentáció elkészítése.

A fenti tervek készítése során vasúti pálya, perontervezés, vasúti jelző,biztosítóberendezés, környezetrendezés, közúttervezés, közműtervezés, műtárgytervezés, továbbá a műszaki leírásban részletesen meghatározott tervezési feladatok elvégzése szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér napi mértéke a keretmegállapodás második része szerinti nettó ellenszolgáltatás %-ában meghatározva (minimum 0,5 % és maximum 1,0 %) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Szakmai minőség értékelésére alkalmas részszempont / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 138-249970
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma(adóazonosító jele):

1. Ajánlattevő neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Adószám: 10867156-2-43.

2. Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. Adószám: 13842217-2-44.

3. Ajánlattevő neve: SPECIÁLTERV- RING Közös Ajánlattevő.

Közös ajánlattevő 1. Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7. Adószám: 11901486-2-41.

Közös ajánlattevő 2. RING Mérnöki Iroda Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7. Adószám:12767564-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/01/2017