Dienstleistungen - 16506-2017

17/01/2017    S11

Dänemark-Kopenhagen: Wartung von Gleisen

2017/S 011-016506

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sund og Bælt Holding A/S
Nationale Identifikationsnummer: 15694688
Postanschrift: Vester Søgade 10
Ort: København V
NUTS-Code: DK0 DANMARK
Postleitzahl: 1601
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Charlotte Yun Linde
E-Mail: udbud@sbf.dk
Telefon: +45 33416245
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sundogbaelt.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://sundogbaelt.dk/udbud/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: infrastrukturejer

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporjustering.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50225000 Wartung von Gleisen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ordregiver udbyder hermed sporjustering på Storebælts jernbane og Øresundsbanen.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse ligesom udbudsmaterialet endvidere indeholder en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0 DANMARK
Hauptort der Ausführung:

Storebælts jernbane og Øresundsbanen. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse ligesom udbudsmaterialet indeholder udførligt tegningsmateriale.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Entreprisen omfatter udførelse af sporjustering på Storebælts jernbane og Øresundsbanen.

Entreprisens mængder fremgår af TBL tilbudslisten.

A/S Storebælt og A/S Øresund har overdraget drift og vedligehold af Storebæltsforbindelsens vejdel og jernbanedel til Sund og Bælt Holding A/S, herunder bemyndiget dette selskab til at indgå og administrere alle rådgivnings-, leverance- og entrepriseaftaler.

Den 1.3.2006 blev ansvaret for Storebæltsforbindelsens jernbanes drift og vedligehold samt reinvesteringer overtaget, og den 1.9.2013 blev ansvaret for Øresundsbanens drift og vedligehold samt reinvesteringer overdraget.

Storebæltsforbindelsen består af følgende elementer:

— Østbroen, 6,8 km 4-sporet motorvej

— Vestbroen, 6,6 km 4-sporet motorvej og 2-sporet jernbane

— Østtunnelen, 8 km 2 sporet jernbanetunnel

— Landanlæg Halsskov, Sprogø og Knudshoved

— Stationer i Korsør og Nyborg inkl. sikringsteknisk station på Sprogø

— Betalingsanlæg, Administrationscenter (AC) og Materielgård ved Halsskov.

Anlægget omfatter i alt 25,6 km jernbaneanlæg på banestrækning 14 fra km 106,84 ved Svenstrup i Korsør til km 132,396 ved Frisengårdsvej i Nyborg. Storebæltsforbindelsen omfatter endvidere enkelte anlægselementer uden for disse ejerskabsgrænser.

Øresundsbanen består af følgende elementer:

Øresundsmotorvejen 8,6 km firsporet motorvej over Amager til den kunstige halvø ved Amagers kystlinje, hvor den tilsluttes tunnelen under Øresund.

Jernbaneanlægget omfatter i alt 17,5 km dobbeltsporet jernbane på banestrækning 50 fra København til Kastrup (fra km 0.523 til km 12.854) og godsbanen fra Vigerslev til Kalvebod (fra km 0.583 til km 4.074).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kontrakten kan forlænges med 1 år.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A/S Storebælt har besluttet ikke at opdele kontrakten, da dette nødvendigvis vil forhøje prisen.

Yderligere oplysninger omkring udbuddet fremgår af udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på hjemmesiden http://sundogbaelt.dk/udbud/

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ansøger skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, samt hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelse, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, jf. § 145, stk. 2. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår samt

2) omsætning for de seneste 3 afsluttede reviderede regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 1a fsva. omsætning og del IV B 4 fsva. egenkapitalen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Som mindstekrav kræves

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår”.

2) en omsætning på mindst 8 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal dokumentere erfaring med levering af lignende sporjustering, jf. punkt II.2.4).

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), del IV, afsnit C.

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det idet fælles europæiske udbudsdokument angivne.

Det er tilstrækkeligt, hvis ansøger angiver 2 relevante referencer. Der bør maksimalt angives 5 relevante referencer.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst to referencer, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet »beskrivelse« i ESPD’en del IV afsnit C, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst 2 referencer, som er sammenlignelig med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse. Følgende bør angives:

— Beskrivelse

— Kontraktssum

— Ordregiver

— Dato.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, eller såfremt der er tale om en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at der samlet set er mindst 2 referencer, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4)”.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Der henvises til SB Særlige betingelser og udkast til rammeaftale.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

Leverandørens medarbejdere der skal udføre arbejder, skal til enhver tid kunne dokumentere at have nødvendig og gyldig sikkerhedsuddannelse. Se nærmere i udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/02/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

6 måneder før rammeaftalens udløb.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger skal udfylde og fremsende det fælles europæiske udbudsdokument som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelses kriterierne, skal kun udfylde 1 fælles europæisk udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger,deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves idel II-V.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbuds proceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort på: www.sundogbaelt.dk/udbud/Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. I udbudsmaterialet er angivet, hvordan og i hvilket tidsrum, der kan stilles spørgsmål.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) se udbudsbetingelsernes afsnit 3 bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig solidarisk hæftelse over for ordregiver ved kontraktens underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underleverandør/underentreprenør (se ESPD'et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
Ort: København Ø
Postleitzahl: 2100
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internet-Adresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurene i Danmark
Ort: Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurene i Danmark
Land: Dänemark
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgiet en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715001
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/01/2017