Bunuri - 16636-2017

17/01/2017    S11    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Iasi: Accesorii pentru cateter

2017/S 011-016636

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
În atenția: ec. Elena Bibire, Monica Vicol
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare materiale sanitare program diabet: pompe insulina; consumabile pompa insulina.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iasi, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Consumab. pompe insulina; pompe insulina.
Se vor achizitiona produse prin incheierea de ctr. subs / lot (detalii in caietul de sarcini, loturi inclusiv).
Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. CS atunci cand se va publica anuntul de participare anexa.
Cost estimat fără TVA: 616 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141240, 33141200, 42122410

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24.
Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata.
AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Furnizare materiale sanitare – consumabile pompe insulina
1)Descriere succintă:
Consumabile necesare functionarii pompelor de insulina, pentru pacientii inscrisi in programul de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141240

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 276 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Furnizare materiale sanitare – pompe insulina
1)Descriere succintă:
Consumabile necesare functionarii pompelor de insulina, pentru pacientii inscrisi in programul de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

42122410

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 340 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord cadru furnizare materiale sanitare program epidermoliza buloasa.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iasi, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Pansamente; bandaje; comprese.
Se vor achizitiona produse prin incheierea de ctr. subs / lot (detalii in caietul de sarcini, loturi inclusiv).
Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. CS atunci cand se va publica anuntul de participare anexa.
Cost estimat fără TVA: 1 431 234 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141100, 33141110, 33141111, 33141113, 33141119

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24.
Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata.
AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Furnizare materiale sanitare – pansamente – program epidermoliza buloasa
1)Descriere succintă:
Diferite tipuri / dimensiuni pansamente necesare pacientilor aflati pe lista programului de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141100

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 145 500 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Furnizare materiale sanitare – pansamente cu silicon – program epidermoliza buloasa
1)Descriere succintă:
Diferite tipuri / dimensiuni pansamente cu silicon necesare pacientilor aflati pe lista programului de epidermoloza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141110

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 995 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Furnizare materiale sanitare – bandaje adezive – program epidermoliza buloasa
1)Descriere succintă:
diferite tipuri / dimensiuni bandaje adezive necesare pacientilor aflati pe lista programului de epidermoloza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141111

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 145 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Furnizare materiale sanitare - comprese – program epidermoliza buloasa
1)Descriere succintă:
Diferite tipuri / dimensiuni comprese necesare pacientilor aflati pe lista programului de epidermoloza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141119

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 145 734 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare materiale sanitare ortopedie.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iasi, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Materiale sanitare ortopedie.
Se vor achizitiona produse prin incheierea de ctr. subs / lot (detalii in caietul de sarcini, loturi inclusiv).
Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. CS atunci cand se va publica anuntul de participare anexa.
Cost estimat fără TVA: 7 168 200 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200, 33141750, 33183100

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24.
Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire- licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata.
A.C. poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Furnizare proteze ortopedice – pr. ortopedie
1)Descriere succintă:
Proteze ortopedice – pacienti inscrisi program.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183200

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 5 760 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Furnizare materiale sanitare osteosinteza
1)Descriere succintă:
Materiale sanitare osteosinteza / ortopedie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183100

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 238 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Furnizare materiale sanitare ortopedie – trauma
1)Descriere succintă:
Materiale sanitare ortopedie trauma.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33183100

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 400 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Furnizare materiale sanitare artroscopie – implanturi fixare
1)Descriere succintă:
Materiale sanitare ortopedie trauma.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33141750

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 770 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare dezinfectanti.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia Spitalului Clinic Judetean de Urgente, b-dul Independentei nr. 1, Iasi, cod 700111.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Antiseptice si dezinfectante
Se vor achizitiona produse prin incheierea de ctr. subs / lot (detalii in caietul de sarcini, loturi inclusiv).
Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. CS atunci cand se va publica anuntul de participare anexa.
Cost estimat fără TVA: 3 732 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24.
Se vor incheia acorduri-cadru pe 24 luni, procedura de atribuire - licitatie deschisa. Contracte subsecvente se vor incheia lunar sau trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata.
AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Nu se admit oferte alternative.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 11 Denumire: Furnizare dezinfectanti suprafete
1)Descriere succintă:
Dezinfectanti suprafete.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 1 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 12 Denumire: Furnizare dezinfectanti aeromicroflora
1)Descriere succintă:
Dezinfectanti aeromicroflora.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 670 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 13 Denumire: Furnizare dezinfectanti instrumentar
1)Descriere succintă:
Dezinfectanti instrumentar.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 1 200 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 14 Denumire: Furnizare dezinfectanti tegumente si mucoase
1)Descriere succintă:
Dezinfectanti tegumente si mucoase.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

24455000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 662 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 24( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Tip de procedura - licitatie deschisa online. Criteriu de atribuire-pretul cel mai scazut.
Cerintele de calificare vor fi solicitate tuturor ofertantilor prin completarea DUAE dar documentele probatorii vor fi solicitate,numai ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Toate documentele incarcate de ofertanti in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mef.ro

Ministerul Fiantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mef.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Mnisterul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sect. 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 213136874
Adresă Internet: www.mediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.nmsf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Personalelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sect. 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.nmsf.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
12.1.2017