Bunuri - 16637-2017

17/01/2017    S11    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Iasi: Medicamente pentru diabet

2017/S 011-016637

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi
B-dul Independentei nr. 1
În atenția: ec. Elena Bibire, Monica Vicol
700111 Iasi
România
Telefon: +40 0232240822
E-mail: achizitii@spitalspiridon.ro
Fax: +40 0232267706

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare medicamente program national de diabet zaharat.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia spitalului; Iasi, b-dul Independentei nr. 1.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de biabet – tratamente specifice care se afla pe lista MS/CNAS.
Cost estimat fără TVA: 80 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000, 33615100

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acord cadru / loturi detalii in caietul de sarcini, loturi..inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Medicamente program diabet
1)Descriere succintă:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Medicamente program diabet
1)Descriere succintă:
Insuline necesare pacientilor inscrisi in programul national de diabet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33615100

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare medicamente program national de hemofilie si talasemie.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia spitalului; Iasi b-dul Independentei nr. 1.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de hemofilie:
— hemofilie cu substitutie – on demand;
— inhibitori cu substitutie pentru accidente hemoragice;
— hemofilie cu substitutie pentru interventii chirurgicale ortopedice;
— hemofilie cu substitutie de scurta durata.
Cost estimat fără TVA: 6 263 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acord cadru /contracte subsecvente / loturi detalii in caietul de sarcini, loturi..inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Medicamente program hemofilie si talasemie
1)Descriere succintă:
Antihemoragice necesare pacientilor inscrisi in programul national de hemofilie si talasemie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621200

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 6 263 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare medicamente program national de epidermoliza buloasa.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia Spitalului; Iasi b-dul Independentei nr. 1.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de epidermoliza buloasa.
Cost estimat fără TVA: 14 500 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400, 33631500

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acord cadru /contracte subsecvente / loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Medicamente program epidermoliza buloasa
1)Descriere succintă:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631500

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 7 250 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Medicamente program epidermoliza buloasa
1)Descriere succintă:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de epidermoliza buloasa.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33631400

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 7 250 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare medicamente program national de purpura trombocitopenica.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia spitalului; Iasi b-dul Independentei nr. 1.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de purpura trombocitopenica.
Cost estimat fără TVA: 160 400 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acord cadru /contracte subsecvente / loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Medicamente program purpura trombocitopenica
1)Descriere succintă:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de purpura trombocitopenica.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33621000

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 160 400 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord cadru furnizare medicamente program national de imunodeficienta primara.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia spitalului; Iasi b-dul Independentei nr. 1.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Imunoglobuline necesare pacientilor inscrisi in programul national de imunodeficienta primara.
Cost estimat fără TVA: 327 600 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651520

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acord-cadru /contracte subsecvente / loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Medicamente program imunodeficienta primara
1)Descriere succintă:
Imunoglobuline necesare pacientilor inscrisi in programul national de imunodeficienta primara.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651520

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 327 600 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare medicamente program national de endocrine.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Farmacia spitalului; Iasi, b-dul Independentei nr. 1.

Cod NUTS RO213

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de endocrine.
Cost estimat fără TVA: 105 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33698200, 33616000, 33641300, 33642100, 33642300

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Se vor achizitiona produse prin incheierea de acord cadru /contracte subsecvente / loturi detalii in caietul de sarcini, loturi, inclusiv. Oferta depusa pentru unul sau mai multe loturi. Loturile prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Medicamente program endocrine osteoporoza
1)Descriere succintă:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de endocrine – osteoporoza.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33616000, 33632000, 33641300, 33642100, 33642300

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 90 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Medicamente program endocrine gusa carenta iod
1)Descriere succintă:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de endocrine – gusa carenta iod.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33698200

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Medicamente program endocrine gusa maligna
1)Descriere succintă:
Medicamente necesare pacientilor inscrisi in programul national de endocrine – gusa maligna.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33698200, 33642300

3)Cantitate sau domeniu:
Prezentate conf. caietului de sarcini atunci cand se va publica anuntul de participare sectiunea Informatii privind loturile.
Cost estimat fără TVA: 9 000 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 6.3.2017
Durata în luni: 12( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
A se beneficia de reducerile perioadei de depunere a ofertelor conform prevederilor legale actuale. Legea 98/2016 art. 74 si HG 395/2016 art. 24; contracte subsecvente se vor incheia lunar / trimestrial, in functie de necesitatile si posibilitatile de plata. AC poate modifica contractele in baza art. 221/Legea nr. 98 din 2016.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Tip de procedura-licitatie deschisa online.
Criteriu de atribuire - pretul cel mai scazut.
Cerintele de calificare vor fi solicitate tuturor ofertantilor prin completarea DUAE dar documentele probatorii vor fi solicitate, numai ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Toate documentele incarcate de ofertanti in SEAP, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mef.ro

Ministerul Fiantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sect. 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mef.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Mnisterul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sect. 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213160215
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 213136874
Adresă Internet: www.mediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.nmsf.ro

Ministerul Muncii, Familii, Protectiei Sociale si Personalelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr 2-4, sect. 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.nmsf.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
12.1.2017