Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 16741-2020

14/01/2020    S9    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Taastrup: Specialiseret personbefordring ad vej

2020/S 009-016741

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: 19501817
Postadresse: Bygaden 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Blak
E-mail: PiaBl@htk.dk
Telefon: +45 43591507

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.htk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330953

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=260783&B=HTK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud af visiteret kørsel

Sagsnr.: 1
II.1.2)Hoved-CPV-kode
60130000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder befordring af alle borgere, som er visiteret til befordring på forskelligt lovgrundlag. Kommunen befordrer ikke selv borgere med egne ressourcer. i Høje-Taastrup Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

EU-udbud af visiteret kørsel

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver udbyder befordring af alle borgere, som er visiteret til befordring på forskelligt lovgrundlag. Kommunen befordrer ikke selv borgere med egne ressourcer i Høje-Taastrup kommune.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Høje-Taastrup Kommune ønsker at udbyde visiteret kørsel i flere delaftaler. Høje-Taastrup Kommune vil gerne invitere interesserede tilbudsgivere til en dialog om udbuddet, delaftalerne, samt kravene til tilbudsgiver.

Interesserede tilbudsgivere bedes tilkendegive interessen senest den 5.2.2020 kl. 12:00 til Pia Blak på mail piabl@htk.dk

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
29/04/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020