Dienstleistungen - 16759-2020

Submission deadline has been amended by:  85784-2020
14/01/2020    S9    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Gebäudereinigung

2020/S 009-016759

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_22004000
Postanschrift: Dózsa György út 41.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1146
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Bognár Nóra
E-Mail: nora.bognar@ligetbudapest.hu
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://ligetbudapest.hu/

Adresse des Beschafferprofils: http://ligetbudapest.hu/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szépművészeti Múzeum
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_68853233
Postanschrift: Dózsa György út 41.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1146
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Dr. Fejes Tímea
E-Mail: timea.fejes@szepmuveszeti.hu
Telefon: +36 14697163
Fax: +36 12127356

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.szepmuveszeti.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.szepmuveszeti.hu

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Néprajzi Múzeum
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_12243491
Postanschrift: Kossuth Lajos tér 12.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1055
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Balázsi Julianna
E-Mail: balazsi.julianna@neprajz.hu
Telefon: +36 14732430
Fax: +36 14732431

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.neprajz.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.neprajz.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001561012019/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001561012019/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Építési projekt szervezése

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Takarítási szolgáltatás ellátása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001561012019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Takarítási szolgáltatás ellátása

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

OMRRK 1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35. (hrsz. 28056.)

Millennium Háza (hrsz. 29732/11.)

1146 Budapest, Dózsa György út 84/A. és 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK), a Millennium Háza, valamint a Városliget Zrt. irodái (Dózsa György út 84/A. és a Benczúr utca 47. szám alatti bérlemények) takarítása a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Takarítandó alapterületek:

OMRRK épületegyüttes mindösszesen: 39 433 m2

„A” épület: 29 458 m2

„B” épület: 3 055 m2

„C” épület: 486 m2

„D” épület: 3 022 m2

„E” épület nagysága: 41 m2

Millennium Háza: 2 166 m2

Benczúr utca – Dózsa György utcai bérlemények: 1 205 m2

Teljes mennyiség: összes alapterület nagysága: 39 433 m2

Az épületek irodai funkcióval is rendelkező kulturális létesítmények.

Labor, műhely és műtárgyraktár nagysága: 22 146 m2, amelyből 17 337 m2 a műtárgy raktár.

Az ügyeletes takarítói létszám minimálisan:

— OMRRK: 4 fő és 1 fő külterületen

— Millennium Háza: 1 fő

— valamint 1 fő takarítási vezető a teljes portfólióra

A Vállalkozónak biztosítania kell a feladatok elvégzéséhez szükséges rezsianyagokat, a gép- és eszközhasználatot, a higiéniai töltőanyagokat (WC papír, folyékony szappan, papír kéztörlő), szemeteszsákokat, valamint valamennyi takarítószert az ajánlati dokumentációban rögzítetteknek megfelelően.

A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A felhívás III.1.3)/M2/B pont szerinti OKJ-s takarítók össz. többlettapasztalata (max. 48 hó/fő, max. 288 hó összesen) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: A felhívás III.1.3)/M2/A pont szerinti helyszíni irányító szolgáltatásvezető többlettapasztalata (max. 120 hó) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Külön megrendelés alapján végzett eseti jellegű takarítások, valamint a vállalkozói díj részét nem képező és a Megrendelőt terhelő költségek, melynek maximális keretösszege:

Városliget Zrt. 9 900 000 HUF

Néprajzi Múzeum 3 800 000 HUF

Szépművészeti Múzeum 5 300 000 HUF

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) pontban az ár részletezése:

1. Éves átalánydíj (HUF)/Súlyszám: 60

2. Külön megrendelés alapján végzett eseti jellegű takarítások díja (Mindösszesen, képzett érték, HUF)/Súlyszám: 15

3. Higiéniai anyag díja (Mindösszesen, képzett érték, HUF)/Súlyszám: 10

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll,

— A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A MAGYARORSZÁG-i letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig ÷ az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a Közbeszerzési Dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

P1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele nem éri el a nettó 75 000 000 HUF-ot.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen (összesítve) is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az ajánlattevőnek csatolnia kell:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (épület takarítási szolgáltatás) szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

— a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, nap/hó/év),

— a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,

— az elvégzett munka rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmasság megállapítható, azon belül a takarított múzeumi kiállítási terület, műtárgyraktár, restaurátor műhely terület, illetve az épület alapterületének nagyságát (m2)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot.

A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.

Amennyiben a szolgáltatás folyamatban van, úgy az eljárást megindító felhívás feladásáig teljesült adatokat kell megadni a referenciabemutatás során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra.

M2) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (hó/év) – térjen ki a szakember által végzett takarítási szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább az alábbi, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,

A) min. 13 000 m2 múzeumi kiállítási terület és/vagy műtárgyraktár és/vagy restaurátor műhely takarítására vonatkozó referenciával.

B) összesen legalább 1 db, egy szerződő féltől származó, és egy időben minimum 3 helyszínen végzett folyamatos – legalább 12 hónapot meghaladó időtartamú – takarításra vonatkozó referencia, amely helyszínek esetében legalább az egyik helyszín irodaház vagy irodai funkcióval is rendelkező kulturális létesítmény, amely helyszínek össz. alapterülete meghaladja a 29 000 m2-t;

Ajánlattevő az A) - B) pont szerinti elvárást egy referenciával is teljesítheti.

Az M1/A) alkalmassági követelménynek való megfelelés max. 2 db referenciával teljesíthető.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

A) legalább 1 fő helyszíni irányító szolgáltatásvezetővel, aki legalább felsőfokú végzettséggel és 5 éves takarítás irányítási szakmai gyakorlattal rendelkezik.

B) legalább 6 fő (szervezetenként 2-2 fő), a szerződés teljesítésében részt vevő OKJ-s (OKJ 32 853 03 vagy azzal egyenértékű) takarítóval, akik min. 36 hónap takarítási tapasztalattal rendelkeznek.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Késedelmi kötbér: havi nettó átalánydíj 1 %-a/nap, max 15 %.

Meghiúsulási kötbér: Ha a késedelmi kötbér eléri a maximumát, 1 havi nettó átalánydíj 20 %-a, egyéb esetben 3 havi nettó átalánydíj összege.

Hibás teljesítési kötbér: havi nettó átalánydíj 10 %-a.

Jótállás: 30 nap.

Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: 5 % a Kbt. 134. § (6) bek. a) pont szerint.

Kifizetés a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bek., az Áht. rend. figyelembevételével. AK késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. szerinti késedelmi kamat megfiz. köteles.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A §-ra.

Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF. A pénzügyi telj., és finanszírozás részl. feltételeit, ill. a szerz. biztosító mellékköt. a Közb. Dok. tart.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/02/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/02/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.

4) A Kbt. 66.§ (2), (5) és (6) bek. és a 134. § (5) alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt. 66.§ (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

5) AK a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: amely az árak esetén a fordított-, a szakember tapasztalat esetén az egyenes arányosítás, a használt képleteket és részletes leírást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. A kiosztható pontszám: 0–10 pont.

6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelményét.

7) AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A részajánlattétel negatívan hatna a beszerezni kívánt szolgáltatás minőségére, illetve a szerződés teljesítésének körülményeire.

8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezete szerint.

9) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

10) FAKSZ: Kerekes Anita, 00181

11) A nyertesnek a szerződés aláírásakor rendelkezni kell a szerződés szerinti tevékenységére és szolgáltatására kiterjedő általános és szolgáltatói kombinált felelősségbiztosítással min. 100 000 000 HUF/káresemény és 500 000 000 HUF/év összeggel. A szerződésben meghatározott önrészesedés mértéke nem lehet kedvezőtlenebb, mint a 10 % és legfeljebb 500 000 HUF/káresemény. A kombinált felelősségbiztosítási fedezetnek ki kell terjednie az alvállalkozók által végzett tevékenységekre is, valamint tartalmaznia kell a biztosítási szerződés megszűnését követő legalább hat hónapra kiterjesztett kárbejelentési időszakot is.

12) A Kbt. 76.§ (3) bek. b) pont szerinti értékeléshez be kell mutatni a felhívás III.1.3)/M2/A) és B) pont szerinti alkalmassági feltételnek megfelelő, a takarításban személyesen részt vevő OKJ-s takarítók (max. 6 fő) és a helyszíni irányító szolgáltatásvezető takarítási gyakorlatát/tapasztalatát, csatolnia kell a szakember által aláírt önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.

13) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

14) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak.

15) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

16) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.3. folytatása:

17) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

18) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

19) Az eljárás külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

20) Ajánlatkérő 27.1.2020. 9:00 órakor helyszíni bejárást és 27.1.2020 12:00 órakor konzultációt tart. A bejárás esetében találkozás az OMRRK 1135 Budapest, Szabolcs utca felőli parkolójában.

A konzultáció helyszíne: Millennium Háza (1146 Budapest, Olof Palme stny. 1.) vetítőterem, találkozás a Millennium Háza főbejárat előtt (Rózsakert felől). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Millennium Háza esetében a területre nem lehetséges a behajtás, így a Hermina úton vagy az Ajtósi Dürer soron javasolt a parkolás.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2020