Доставки - 17120-2017

Компактен изглед

18/01/2017    S12    агенции - Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

Иcпaния-Виго: Доставка на канцеларски принадлежности и офис материали

2017/S 012-017120

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 13.12.2016 г., 2016/S 240-436862)

Европейска агенция за контрол на рибарството, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ИСПАНИЯ. За контакти: EFCA Procurement. Тел. +34 986120610. Факс +34 886125237. Електронна поща: procurement@efca.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

24.1.2017 (15:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

25.1.2017 (15:00), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

6.2.2017 (15:00), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

7.2.2017 (15:00), местно време.

[...]

В допълнение към разширяването на периода за провеждане на търга и промяната на работното време, приложение Ж Минимални изисквания за околната среда бе променено. Обобщение на промяната: TCF: изискването за напълно чисти от хлор продукти от рециклирана хартия беше заменено от ECF: основно чисти от хлор или PCF: изискване за технология без съдържание на хлор за продукти в редове: 1, 2, 3, 4, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32.