W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 17200-2020

14/01/2020    S9    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

2020/S 009-017200

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Adres pocztowy: pl. Teatralny 2
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Aleksandrowski
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 8
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Aleksandrów Kujawski
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 12
Miejscowość: Aleksandrów Kujawski
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Barcin
Adres pocztowy: ul. Artylerzystów 9
Miejscowość: Barcin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bartniczka
Adres pocztowy: ul. Brodnicka 8
Miejscowość: Bartniczka
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-321
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Baruchowo
Adres pocztowy: Baruchowo 54
Miejscowość: Baruchowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-821
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bądkowo
Adres pocztowy: ul. Włocławska 82
Miejscowość: Bądkowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-704
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bobrowo
Adres pocztowy: Bobrowo 27
Miejscowość: Bobrowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-327
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Boniewo
Adres pocztowy: ul. Szkolna 28
Miejscowość: Boniewo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-851
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Brodnicy
Adres pocztowy: ul. Kamionka 23
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brodnica
Adres pocztowy: ul. Mazurska 13
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Brodnicki
Adres pocztowy: ul. Kamionka 18
Miejscowość: Brodnica
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brześć Kujawski
Adres pocztowy: pl. Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Brześć Kujawski
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Brzozie
Adres pocztowy: Brzozie 50
Miejscowość: Brzozie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-313
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Bukowiec
Adres pocztowy: Ul. Dr Fl. Ceynowy 14
Miejscowość: Bukowiec
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Bydgoski
Adres pocztowy: ul. Konarskiego 1-3
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 85-066
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Chełmiński
Adres pocztowy: Ul. Harcerska 1
Miejscowość: Chełmno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Chełmża
Adres pocztowy: ul. gen. J. Hallera 2
Miejscowość: Chełmża
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Chełmża
Adres pocztowy: ul. Wodna 2
Miejscowość: Chełmża
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Choceń
Adres pocztowy: Sikorskiego 12
Miejscowość: Choceń
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-850
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Chodecz
Adres pocztowy: ul. Kaliska 2
Miejscowość: Chodecz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-860
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ciechocin
Adres pocztowy: Ciechocin 172
Miejscowość: Ciechocin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-408
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Ciechocinek
Adres pocztowy: ul. Kopernika 19
Miejscowość: Ciechocinek
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-720
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbrowa Chełmińska
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 21
Miejscowość: Dąbrowa Chełmińska
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobre
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Miejscowość: Dobre
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-210
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Drzycim
Adres pocztowy: ul. Podgórna 10
Miejscowość: Drzycim
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Golub-Dobrzyń
Adres pocztowy: Plac 1000-lecia 25
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Adres pocztowy: ul. Plac 1000-lecia 25
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Adres pocztowy: ul. Plac 1000-lecia 25
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Grudziądz
Adres pocztowy: ul. Wybickiego 38
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Grudziądzki
Adres pocztowy: ul. Małomłyńska 1
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Inowrocławski
Adres pocztowy: ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Inowrocław
Adres pocztowy: ul. Królowej Jadwigi 43
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Adres pocztowy: ul. Główna 28
Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Janikowo
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 6
Miejscowość: Janikowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-160
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Jeżewo
Adres pocztowy: ul. Świecka 12
Miejscowość: Jeżewo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kamień Krajeński
Adres pocztowy: Plac Odrodzenia 3
Miejscowość: Kamień Krajeński
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kcynia
Adres pocztowy: ul. Rynek 23
Miejscowość: Kcynia
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kikół
Adres pocztowy: Plac Kościuszki 7
Miejscowość: Kikół
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Koneck
Adres pocztowy: Koneck 30
Miejscowość: Koneck
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-702
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Koronowo
Adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 1
Miejscowość: Koronowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kowal
Adres pocztowy: ul. Piwna 33
Miejscowość: Kowal
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-820
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kowalewo Pomorskie
Adres pocztowy: Plac Wolności 1
Miejscowość: Kowalewo Pomorskie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Lipnowski
Adres pocztowy: ul. Sierakowskiego 10B
Miejscowość: Lipno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lipno
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 29
Miejscowość: Lipno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lniano
Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 7
Miejscowość: Lniano
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-141
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Lubraniec
Adres pocztowy: ul. Brzeska 49
Miejscowość: Lubraniec
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-890
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Łasin
Adres pocztowy: ul. Radzyńska 2
Miejscowość: Łasin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łubianka
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 8
Miejscowość: Łubianka
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-152
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Łysomice
Adres pocztowy: ul. Warszawska 8
Miejscowość: Łysomice
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-148
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Mogileński
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 1
Miejscowość: Mogilno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Mogilno
Adres pocztowy: ul. Narutowicza 1
Miejscowość: Gmina Mogilno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Mrocza
Adres pocztowy: Plac 1 Maja 20
Miejscowość: Mrocza
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Nakielski
Adres pocztowy: ul. gen. H. Dąbrowskiego 54
Miejscowość: Nakło nad Notecią
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
Adres pocztowy: Księdza Piotra Skargi 7
Miejscowość: Nakło nad Notecią
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Nieszawa
Adres pocztowy: Ul. 3 Maja 2
Miejscowość: Nieszawa
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-730
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowa Wieś Wielka
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 2
Miejscowość: Nowa Wieś Wielka
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Nowe
Adres pocztowy: Plac Św. Rocha 5
Miejscowość: Nowe
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Obrowo
Adres pocztowy: ul. Aleja Lipowa 27
Miejscowość: Obrowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-126
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 6
Miejscowość: Osie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osięciny
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 14
Miejscowość: Osięciny
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pakość
Adres pocztowy: ul. Rynek 4
Miejscowość: Pakość
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Adres pocztowy: ul. Kościelna 1
Miejscowość: Piotrków Kujawski
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Płużnica
Adres pocztowy: Płużnica 60
Miejscowość: Płużnica
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-214
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pruszcz
Adres pocztowy: ul. Główna 33
Miejscowość: Pruszcz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Raciążek
Adres pocztowy: ul. Wysoka 4
Miejscowość: Raciążek
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-721
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Radomin
Adres pocztowy: Radomin 1a
Miejscowość: Radomin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-404
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Radziejowski
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 17
Miejscowość: Radziejów
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Adres pocztowy: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
Miejscowość: Radzyń Chełmiński
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rogowo
Adres pocztowy: Rogowo 51
Miejscowość: Rogowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rogóźno
Adres pocztowy: Rogóźno 91b
Miejscowość: Rogóźno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-318
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rojewo
Adres pocztowy: Rojewo 8
Miejscowość: Rojewo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 88-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Rypin
Adres pocztowy: Ul. Warszawska 40
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Rypiński
Adres pocztowy: ul. Warszawska 38
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rypin
Adres pocztowy: ul. Lipnowska 4
Miejscowość: Rypin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sadki
Adres pocztowy: ul. Strażacka 11
Miejscowość: Sadki
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Sępoleński
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 11
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sępólno Krajeńskie
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 11
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Skępe
Adres pocztowy: ul. Kościelna 2
Miejscowość: Skępe
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skrwilno
Adres pocztowy: ul. Rypińska 7
Miejscowość: Skrwilno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Solec Kujawski
Adres pocztowy: 23 Stycznia 7
Miejscowość: Solec Kujawski
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sośno
Adres pocztowy: ul. Nowa 1
Miejscowość: Sośno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-412
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stolno
Adres pocztowy: Stolno 112
Miejscowość: Stolno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-212
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szubin
Adres pocztowy: ul. Kcyńska 12
Miejscowość: Szubin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świecie nad Osą
Adres pocztowy: Świecie nad Osą 1
Miejscowość: Świecie nad Osą
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-341
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Świecki
Adres pocztowy: ul. Gen. Józefa Hallera 9
Miejscowość: Świecie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świedziebnia
Adres pocztowy: Świedziebnia 92A
Miejscowość: Świedziebnia
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świekatowo
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 20 A
Miejscowość: Świekatowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-182
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tłuchowo
Adres pocztowy: ul. Sierpecka 20
Miejscowość: Tłuchowo
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-605
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Toruński
Adres pocztowy: ul. Towarowa 4-6
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Tucholski
Adres pocztowy: ul. Pocztowa 7
Miejscowość: Tuchola
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Unisław
Adres pocztowy: ul. Parkowa 20
Miejscowość: Unisław
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-260
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Waganiec
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 11
Miejscowość: Waganiec
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-731
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wąbrzeski
Adres pocztowy: ul. Wolności 44
Miejscowość: Wąbrzeźno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Wąbrzeźno
Adres pocztowy: ul. Wolności 18
Miejscowość: Wąbrzeźno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ryńsk
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 21
Miejscowość: Ryńsk
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wąpielsk
Adres pocztowy: Wąpielsk nr 20
Miejscowość: Wąpielsk
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-337
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wielgie
Adres pocztowy: ul. Starowiejska 8
Miejscowość: Wielgie
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-603
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wielka Nieszawka
Adres pocztowy: ul. Toruńska 12
Miejscowość: Wielka Nieszawka
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-165
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Więcbork
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 22
Miejscowość: Więcbork
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 89-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Włocławski
Adres pocztowy: ul. Cyganka 28
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zbiczno
Adres pocztowy: Zbiczno 144
Miejscowość: Zbiczno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zbójno
Adres pocztowy: Zbójno 35a
Miejscowość: Zbójno
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-645
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zławieś Wielka
Adres pocztowy: ul. Handlowa 7
Miejscowość: Zławieś Wielka
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-134
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Żniński
Adres pocztowy: ul. Potockiego 1
Miejscowość: Żnin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: Żnin
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Żnin
Adres pocztowy: ul. 700-lecia 39
Miejscowość: Żnin
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: Żnin
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bydgoszcz
Adres pocztowy: Ul. Jezuicka 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 85-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Grudziądz
Adres pocztowy: ul. Ratuszowa 1
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Toruń
Adres pocztowy: ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Włocławek
Adres pocztowy: Zielony Rynek 11/13
Miejscowość: Włocławek
Kod NUTS: PL61
Kod pocztowy: 87-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, pok. 337
E-mail: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
Tel.: +48 566218281
Faks: +48 566218455

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Numer referencyjny: WZP.272.62.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48900000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z SIWZ i jej załącznikami w szczególności z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 14 494 812.00 PLN / Najdroższa oferta: 14 494 812.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48700000
48600000
72320000
72300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z SIWZ i jej załącznikami w szczególności z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) wytworzenie nowych formularzy dla usług e-urzędów;

b) wdrożenie e-usług powiązanych z systemami dziedzinowymi;

c) rozbudowę rejestrów w Systemie Informacji Przestrzenni zapewniających obsługę e-usług;

d) dostawę i rozbudowę systemów dziedzinowych w Systemie Informacji Przestrzennej;

e) wdrożenie aplikacji do prowadzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i prowadzenia uzgodnień;

f) zasilenie rejestrów danymi;

g) wdrożenie aplikacji mobilnych;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: WYDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: BEZPIECZEŃSTWO / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPKP.02.01.00-04-0001/17 Projekt: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 184-448572
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comarch Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 39
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Comarch S.A.
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 39a
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 494 812.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa, uruchomienie i utrzymanie środowiska infrastrukturalnego w modelu IaaS

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie.

Składanie oferty

1) Wykonawca złoży ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, poprzez wypełnienie i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a) formularza „Oferta” (wg wzoru Zamawiającego – Formularz ofertowy),

b) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

c) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,

d) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium,

e) zobowiązania podmiotu trzeciego – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu trzeciego.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem platformy. Platforma szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

3) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej.

4) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

5) W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Dokument musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania.

6) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

7) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) powinien być przygotowany i złożony zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ (Instrukcja wypełniania JEDZ).

8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

9) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.), warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

10) Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp).

11) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych (art. 14 ustawy Pzp).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1, 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 8.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020