Služby - 17333-2018

16/01/2018    S10

Belgie-Bruxelles: Zajištění spojení pro přenos videovysílání mezi Generálním sekretariátem Rady Evropské unie v Bruselu (Belgie) a Evropským konferenčním centrem v Lucemburku

2018/S 010-017333

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: General Secretariat of the Council of the European Union
Poštovní adresa: Rue de la Loi, 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1048
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Procurement Coordination Unit
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3180
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění spojení pro přenos videovysílání mezi Generálním sekretariátem Rady Evropské unie v Bruselu (Belgie) a Evropským konferenčním centrem v Lucemburku

Spisové číslo: UCA 17/067
II.1.2)Hlavní kód CPV
64200000 Telekomunikační služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem otevřené výzvy k podání nabídek je uzavření rámcové smlouvy na zajištění spojení pro přenos videovysílání mezi tiskovým centrem Generálního sekretariátu Rady (GSC) v Bruselu v Belgii a Evropským konferenčním centrem v Lucemburku. Účelem je propojení výše zmíněných lokalit tak, aby audio a video data mohla být přenášena během jednání Rady, která se mají uskutečnit v Lucemburku v dubnu, červnu a říjnu. Audio a video signály budou upravovány a „sestavovány“ tiskovou službou GSC k zajištění vysoce kvalitních audiovizuálních služeb pro tisk.

Pro zajištění dálkové produkce budou v rámci zakázky poskytnuty záložní odkazy o rychlosti 10 GB/s s těmito vlastnostmi:

– odkaz založen na IP technologii,

– velmi nízká latence sítě,

– žádné kolísání obrazu,

– záložní síť,

– optimalizace pro přenos audio/video živého vysílání.

Dodávka a instalace kompresního vybavení jsou z rozsahu zakázky vyloučeny.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Zajištění spojení pro přenos videovysílání mezi tiskovým centrem Generálního sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu (Belgie) a Evropským konferenčním centrem v Lucemburku (Lucembursko).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

2 obnovení vždy v délce 12 měsíců – maximální doba trvání zakázky je 48 měsíců

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady nezveřejňuje odhadovanou peněžní hodnotu svých zakázek. Odhadovaný objem služeb/dodávek je uveden ve specifikacích nabídkového řízení.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Doklad o registraci v živnostenském rejstříku.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/02/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 26/02/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

General Secretariat of the Council of the European Union

Rue de la Loi 175/ Wetstraat 175

1048 Brussels

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Může se stát, že plánované otevírání nabídek bude nutno změnit v krátkém časovém předstihu v případě, že plánovaného dne pro otevírání nabídek dojde k nepředvídaným událostem v prostorách generálního sekretariátu nebo v jeho okolí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: General Secretariat of the Council of the European Union
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175/ Wetstraat 175
Obec: Brussels
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/01/2018