Servizzi - 17333-2018

16/01/2018    S10

il-Belġju-Bruxelles: Provvista ta' link għax-xandir bil-vidjow bejn is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell (il-Belġju) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Konvenzjonijiet, Lussemburgu

2018/S 010-017333

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: General Secretariat of the Council of the European Union
Indirizz postali: Rue de la Loi, 175
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Procurement Coordination Unit
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.consilium.europa.eu/
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3180
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' link għax-xandir bil-vidjow bejn is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell (il-Belġju) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Konvenzjonijiet, Lussemburgu

Numru ta' referenza: UCA 17/067
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
64200000 Servizzi tat-telekomunikazzjonijiet
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-għan tas-sejħa miftuħa għall-offerti huwa li tikkonkludi qafas ta' kuntratt għall-provvista ta' link għax-xandir bil-vidjow bejn iċ-Ċentru Stampa tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (GSC), Brussell, il-Belġju u ċ-Ċentru Ewropew għall-Konvenzjonijiet fil-Lussemburgu. L-iskop huwa li jkun hemm konnessjoni bejn is-siti msemmija qabel sabiex il-feeds bil-vidjow u bl-awdjo jkunu jistgħu jiġu trażmessi matul il-laqgħat tal-Kunsill li jsiru fil-Lussemburgu f'April, f'Ġunju u f'Ottubru. Is-sinjali bil-vidjow u bl-awdjo se jiġu editjati u "mmuntati" mill-Uffiċċju Stampa tal-GSC biex jipprovdu servizz awdjoviżiv ta' kwalità għolja lill-istampa.

Biex jippermetti l-produzzjoni mill-bogħod, l-iskop tal-kuntratt ikopri l-provvista ta' 10 Gb/s ta' links għal li jista' jinqala':

- Teknoloġija tal-IP ibbażata fuq link;

- Latenza baxxa ħafna;

- L-ebda jitter;

- Linja tan-netwerk għal li jista' jinqala';

- Ottimizzati għat-trażmissjoni diretta bl-awdjo/vidjow.

Huma esklużi mill-iskop tal-kuntratt il-provvista u l-installazzjoni tat-tagħmir ta' kompressjoni.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Provvista ta' link għax-xandir bil-vidjow bejn iċ-Ċentru Stampa tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell (il-Belġju) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Konvenzjonijiet, Lussemburgu (il-Lussemburgu).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 24
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

2 tiġdidiet ta' 12-il xahar kull waħda - it-tul ta' żmien massimu tal-kuntratt huwa 48 xahar

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ma jippubblikax il-valur monetarju stmat tal-kuntratti tiegħu. Il-volum stmat tas-servizzi/provvisti hu mniżżel fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Prova ta' reġistrazzjoni fir-reġistru tal-kummerċ.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 21/02/2018
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/02/2018
Ħin lokali: 11:00
Post:

General Secretariat of the Council of the European Union

Rue de la Loi 175/ Wetstraat 175

1048 Brussels

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Il-ftuħ tal-offerti jista' jiġi ppjanat mill-ġdid fi żmien qasir f'każ ta' avvenimenti mhux previsti li jseħħu fil-bini tas-Segretarjat Ġenerali fid-data ppjanata għall-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw ordnijiet elettroniċi
Se jkun aċċettat il-ħruġ ta' fatturi elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: General Secretariat of the Council of the European Union
Indirizz postali: Rue de la Loi 175/ Wetstraat 175
Belt: Brussels
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 2-281-8062
Faks: +32 2-2800262
Indirizz tal-Internet: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
09/01/2018