Diensten - 17785-2016

Beknopt weergeven

20/01/2016    S13

België-Brussel: Bijstand bij de internationalisering van het mkb; verhoging van de bereidheid van het mkb in de EU om te internationaliseren op doelmarkten

2016/S 013-017785

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 19.12.2015, 2015/S 246-446222)

Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme), t.a.v. Laura Vari, Covent Garden 2, Karel Rogierplein 16, Office 12/27, 1210 Brussel, BELGIË. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

1.2.2016.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

11.2.2016 (10:30).

[...]

Te lezen 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

2.3.2016.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

14.3.2016 (10:30).

[...]

Inschrijvers worden ervan in kennis gesteld dat een rectificatie van de instructies voor inschrijvers beschikbaar is.