Servicii - 17785-2016

Afișează vizualizare compactă

20/01/2016    S13

Belgia-Bruxelles: Sprijinirea internaționalizării IMM-urilor; creșterea nivelului de pregătire al IMM-urilor din UE cu privire la internaționalizarea pe piețele-țintă

2016/S 013-017785

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 19.12.2015, 2015/S 246-446222)

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), în atenția: Laura Vari, Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27, 1210 Brussels, BELGIA. Tel. +32 22999440. Fax +32 22973512. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

În loc de 

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

1.2.2016.

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

11.2.2016 (10:30).

[...]

A se citi 

IV.3.4) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

2.3.2016.

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

14.3.2016 (10:30).

[...]

Se aduce la cunoștința ofertanților că va fi disponibil un anunț rectificativ privind instrucțiunile pentru ofertanți.