Tjenesteydelser - 18101-2021

15/01/2021    S10

Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2021/S 010-018101

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sandy Lykke Lützen
E-mail: sall@odense.dk
Telefon: +45 29135744
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.odense.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/odensekommune/md/konsignation?Back=frontpage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høring af elementer i konsignationskontrakt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring af elementer i konsignationskontrakt, der vil indgå i udbuddet på stomiprodukter. Konsignationskontrakten er dog en vigtig snitflade mellem produkter og logistik, og derfor ønsker ordregiver at sikre sig, at de krav der stilles til produktleverandører er drøftet med mulige tilbudsgivere på lager/logistik udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Til borgere og patienter i Midtjylland og Syddanmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Odense Kommune vil i efteråret 2021 på vegne af Fælles Servicecenter i Midtjylland offentliggøre et udbud på lager/logistikydelser for de hjælpemidler og telesundhedsprodukter, der udbydes tværsektorielt mellem kommuner og regioner i Syddanmark og Midtjylland. Det første produktområde vil være stomi, og i den forbindelse vil der i produktudbuddet indgå en konsignationskontrakt.

Konsignationskontrakten har været del af en række dialogmøder med produktleverandører, og er nu tilpasset med relevante kommentarer fra møderne.

Konsignationskontrakten indeholder de krav der er til produktleverandørerne, i forhold til at skulle lægge deres produkter på lager hos ordregivers logistikpartner. Derfor er det også vigtigt, at en fremtidig logistikpartner kan se sig selv i de krav, der stilles til produktleverandørerne.

Der vedhæftes her udkastet til leveringsbetingelser og konsignationskontrakt. Der er udarbejdet en række spørgsmål, som vi håber, I vil hjælpe os med. Skulle der være øvrige kommentarer, er der også plads til at udfylde disse.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/10/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2021