Lieferungen - 18108-2020

14/01/2020    S9

Dänemark-Esbjerg: Elektrizitätszähler

2020/S 009-018108

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: N1 A/S
Nationale Identifikationsnummer: 25154150
Postanschrift: Edison Park 1
Ort: Esbjerg N
NUTS-Code: DK0 DANMARK
Postleitzahl: 6715
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Christina Vestergaard Larsen
E-Mail: chvla@n1.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.n1.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tender.konnect.dk/invite/642
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tender.konnect.dk/invite/642
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

EU-udbud af fjernaflæste elmålere

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38554000 Elektrizitätszähler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ordregiver har behov for anskaffelse af fjernaflæste elmålere. Ordregivers behov er delt op i 2 delaftaler med underliggende positioner:

- Delaftale 1, Rammeaftale Turnkey.projekt for fjernaflæste elmålere,

- Delaftale 2, Kontrakt Turnkey-projekt for eksisterende DIN-skinne løsning.

Der er ingen begrænsninger for antallet af delaftaler tilbudsgiver kan få tildelt. Tilbudsgiver kan således få

tildelt begge delaftaler, såfremt tilbudsgiver har afgivet det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud på begge delaftaler.

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 1, Rammeaftale Turnkey.projekt for fjernaflæste elmålere

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38554000 Elektrizitätszähler
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0 DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 1 har til formål at løse ordregivers behov for udskiftning af en delmængde elmålere i hele ordregivers forsyningsområde som et Turnkey-projekt. Projektet skal gennemføres i 2020 og omhandler hele værdikæden fra levering- og udskiftning af elmåler til opsætning i hjemtagningssystemet hos ordregiver Efterfølgende udgør rammeaftalen løbende elmåler-leverancer til ordregiver lagre.

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Udrulningsplan / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Nettab / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kunden kan som option beslutte at forlænge aftalen på uændrede vilkår op til 2 x 12 måneder. Kunden har ret men ikke pligt til at gøre brug af optionerne på forlængelse af aftalen. Såfremt kunden ønsker at gøre brug af optionerne, skal kunden give leverandøren skriftlig besked herom senest 3 måneder inden aftaleudløb.

Estimater er angivet i bilag A, rammeaftale - delaftale 1.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hvis flere end 3 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere pr. delaftale, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver lægge størst vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikation afsnit 8.3.2.

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de fem (5) første angivne referencer i anmodningen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 2, kontrakt Turnkey-projekt for eksisterende DIN-skinne løsning

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38554000 Elektrizitätszähler
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0 DANMARK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 2 har til formål at løse ordregivers behov for udskiftning af en delmængde DIN-skinne målere i hele kundens forsyningsområde, som et Turnkey-projekt. Projektet skal gennemføres i 2020 og omhandler hele værdikæden fra levering- og udskiftning af elmåler til opsætning i hjemtagningssystemet hos ordregiver.

Krav til ovenstående er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Udrulningsplan / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Nettab / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hvis flere end 3 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere pr. delaftale, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver lægge størst vægt på de angivne punkter jf. prækvalifikation afsnit 8.3.2.

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de fem (5) første angivne referencer i anmodningen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal oplyse egenkapital og soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er det et mindstekrav at:

- Ansøger har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår,

- Ansøger har en soliditetsgrad på 20% i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal påvise mindst tre (3) relevante referencer inden for de seneste tre (3) år pr. delaftale.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst tre (3) relevante referencer inden for de seneste tre (3) år pr. delaftale.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

- Modtager af leverancen,

- Beskrivelse af leverancen, omfang og antal målere leveret. Eksempelvis oplysninger om leverancen er udført i henhold til en rammeaftale, udrulning eller en enkeltstående levering samt ca. økonomisk omfang af leverancen,

- Angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen.

Referencerne skal dokumentere ansøgers betydeligste leverancer og udrulning af fjernaflæste elmålere.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Hvis flere end 3 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere pr. delaftale, der i lyset af den konkrete udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer.

I forbindelse med udvælgelsen vil ordregiver lægge vægt på de angivne punkter jf. afsnit III.1.3 henset til relevansen af den udbudte opgave.

Ansøger kan maksimalt angive fem (5) referencer pr. delaftale. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette er også gældende for et konsortium, et joint venture eller andre sammenslutninger af virksomheder, eller såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige kapacitet på en underleverandør.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de fem (5) første angivne referencer i anmodningen.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en

mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren

sammen med andre. Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der

måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure. Der skal oplyses navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation.

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III. Ansøger skal bekræfte,

at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136, jf. implementeringsbek. § 10. Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, jf. implementeringsbek. § 10. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III og IV skal afgives for hver deltager. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være den samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er anmodningen ikke nødvendigvis ukonditionsmæssig, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes. Såfremt den økonomiske aktør har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjeparter, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B, del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C) og del IV. Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøgeren medsende en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige kapacitet. Ansøgning skal

afleveres elektronisk på TrueTender. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud inklusive bilag afleveres på dansk. Eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, herunder produktdatablade eller lignende må dog gerne være på engelsk, såfremt original dokumentationen ikke foreligger på dansk. For at modtage yderligere information om dette udbud og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation skal ansøgere registrere sig på TrueTender. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det foreløbige tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen;

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2020