Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 18326-2021

15/01/2021    S10

Ungarn-Debrecen: Planungsleistungen im Bauwesen

2021/S 010-018326

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Debreceni Szakképzési Centrum
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_99963286
Postanschrift: Fokos utca 12.
Ort: Debrecen
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Postleitzahl: 4030
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kovalcsik Annamária
E-Mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 304520582
Fax: +36 13172243
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.dszc.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.dszc.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000995122020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000995122020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Debreceni SZC Mechwart Kollégium tervezés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000995122020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum Kollégiumának építésének, fejlesztésének és bővítésének előkészítése

A Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum Debrecen egyik meghatározó szakképző iskolája.

Az oktatási intézmény iránt nagy az érdeklődés, melynek következtében nemcsak a városban, vagy az agglomerációban lakó tanulók körében népszerű az intézmény. Jelenleg nem áll rendelkezésre külön kollégium a technikum számára, s a központi kollégiumokban a helyhiány állandó. Annak érdekében, hogy az intézmény adta lehetőségeket nemcsak a debreceni, hanem a keleti régióban lévő diákok számára is elérhető legyen, egy iskolához tartozó kollégium elengedhetetlen. A jelenlegi tendenciák és felmérések alapján 250 fő elhelyezését biztosító kollégium létesítése szükséges a várható igények kiszolgálására.

Az üres ingatlan, mely jelenleg megvásárlás alatt áll, közvetlenül az iskolaépület mellett található, mely ideális egy összetett nevelési program megvalósításához.

Az ingatlan régészeti lelőhelyen fekszik (Azonosító: 36658) és a településkép védelméről szóló 45/2017. (VII.14.) Önkormányzati rendelet 2. melléklete szerint helyi védelem alatt áll.

Jelen fejlesztés az intézményben a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztések keretében valósul meg.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71221000 Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU321 Hajdú-Bihar
Hauptort der Ausführung:

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum iránt igen nagy az érdeklődés, melynek következtében nemcsak Debrecenben, hanem távolabbi településekről, szomszédos megyékből, határon túlról is szívesen választják a diákok az intézményt. Jelenleg nem áll rendelkezésre külön kollégium a technikum tanulói részére, s a városban lévő kollégiumok telítettek. Annak érdekében, hogy a jelentkezők száma továbbra is magas legyen, s a keleti régióban élő diákok is a Mechwartban tanulhassanak, feltétlen szükséges egy kollégium építése.

Helyrajzi száma: 9454

Az ingatlan maximális beépíthetősége 50 %, a zöldfelület minimum 30 % kell legyen. Az ingatlan területe – tulajdoni lap alapján – 3837 m2, melyből max. 1918,5 m2 építhető be. Az ingatlan jelenleg beépítetlen.

Az ingatlan a zártsorú általános beépítési mód szerint építhető be. A megengedett építménymagasság 8,50 – 12,50 m.

Jelenleg magántulajdonban van, de megvásárlása esetén a Debreceni Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe fog kerülni. Ide szeretnék felépíteni a kollégiumot, s így az elhelyezése miatt ideális lehetőség egy összetett nevelési program megvalósításához.

Az ingatlan régészeti lelőhelyen fekszik (Azonosító: 36658) és a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) Önkormányzati rendelet 2. mellélete szerint helyi védelem alatt áll.

A tervezési feladat a kollégium épületének, környezetének megtervezése a beépíthető összes terület legjobb kihasználásával.

A kollégium kialakításánál a főbb paraméterek:

– 250 fő befogadására legyen alkalmas (75 % - 25 % megoszlás fiú és lány között)

– kétágyas szobák, fürdőszobával, beépített szekrénnyel

– szintenként kerüljön kialakításra teakonyha, tanterem vagy tanulószoba

– kollégiumon belül kerüljön kialakításra sportolásra alkalmas helyiség, helyiségek, kollégiumi nevelőtanári szoba, mosókonyha, orvosi szoba, beteg szoba, vendégszoba, a szükséges irodai helyiségek, közösségi tér, parkoló, bicikli tároló, tetőterasz

– konyha, étkező kialakítása

– teljes kábeles és Wifi lefedettség

– a kollégium körül a park kialakítása, amely szorosan kapcsolódik a Mechwart udvarával

A tervezési feladat magába foglalja a vázlatterv, az építési engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervdokumentáció elkészítését.

Ennek keretében a meglévő épületet érintő felújítási munkák vázlatszerű bemutatása, a bővítéssel, fejlesztéssel érintett területek bemutatása, a fejlesztés szöveges leírása, melyben bemutatásra kerül az épület tömege, befoglaló méretei, magassága, alaprajzi kontúrja és vázlatos elképzelést mutat be a homlokzat kialakítására, a nyílászárók elhelyezésére vonatkozóan. Javaslatot tartalmaz a tervezett beépítés karakterére, a telepítés – és a telek beépítési paramétereire a helyi építési előírások ismeretében.

Minimálisan tartalmaznia kell helyszínrajzot, vázrajzot (m=1:200 vázlattervi tervdokumentáció), a tervezett állapot bemutatását – rövid műszaki leírást: épület és telekadatok, helyiséglista m2 adatokkal.

A Tervező feladata a szükséges egyeztetések lefolytatása az érintett szakhatóságokkal, közmű szolgáltatókkal, az illetékes építéshatósággal és az Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményezési eljárásához a Főépítésszel, mely a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. önkormányzati rendelete hatálya alá tartozik.

A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített minden olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a döntés meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadását és a tudomásulvétel feltételeinek vizsgálatát, igazolását

Az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv

Energetikai számítás készítése a meglévő és a tervezett állapotról

Tervezői költségbecslés készítése

A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell. Tervező feladatát képezi, hogy a munka megvalósításához szükséges szakirányú egyeztetéseket a szakhatóságokkal és közmű szolgáltató cégekkel megszervezze, lebonyolítsa, illetve Megrendelő nevében, de a saját költségén beszerezze a megvalósításhoz szükséges hozzájárulásokat, amelyekre őt jogszabály vagy valamely hatósági előírás kötelezi. Tervező feladatát képezi továbbá, hogy a tervezési munka során rendszeresen egyeztessen az illetékes engedélyező hatósággal a Megrendelő jelenlétében.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. É jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Gewichtung: 12,5
Qualitätskriterium - Name: 3. G jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Gewichtung: 12,5
Qualitätskriterium - Name: 4. V jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Gewichtung: 12,5
Qualitätskriterium - Name: 5. T jogosultsággal rendelkező szakember közhasználatú épület tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) / Gewichtung: 12,5
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

3) 2-5. ért. szempont: a Kbt. 71. §(9)bek. alapján, ha a Kbt. 76. §(3)bek. b)pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

4) Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az olyan épület (épületrész), amely- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható, továbbá- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg [1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 9. pont].

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.

Igazolási mód:

ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).

ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.

ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.

A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:

ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.

Szakmai alkalmasság:

Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:

SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

SZ1) (Közös) AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.

AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11)-(12) bekezdései is irányadóak.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Utólagos igazolás:

Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.

M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 6 éven (72 hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 9 évre (108 hónapra) és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 6 éven (72 hónapon) belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.

Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:

a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,

b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,

c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki és mennyiségi tartalommal),

d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),

e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.

f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.

M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakember bemutatása során csatolandók:

a) Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkozni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről.

b.1) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:

— a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot.

b.2) Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy ajánlattevőnek csatolnia kell:

— a szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajzot (ha az ajánlat benyújtásakor nem került csatolásra), melyben Ajánlattevő nyilatkozik az előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról.

Amennyiben ajánlattevő az ajánlatában korábban csatolta a szakemberek szakmai önéletrajzát, úgy annak újbóli benyújtása nem kötelező.

— szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata,

— a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, ha az önéletrajzban nem szerepel,

— ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.

Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) - M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) - M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely legalább 1200 m2 alapterületű legalább 187 fő befogadására alkalmas tömegszállás (tömegszállásra alkalmas a motel, szanatórium, diákotthon, munkásszálló, idősek otthona, kollégium) építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési feladatára vonatkozik, továbbá használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen 1 db szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.

Generáltervezés fogalma alatt Ajánlatkérő a teljes - szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítéséhez kapcsolódó, szükség szerint megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők (minimum építész, statika, villamos, gépész szakágak) bevonásával végzett tervezési folyamat koordinációját és felügyeletét érti.

M2) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 34. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma - Építészeti műszaki tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem megengedett.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Mellékkötelezettségek:

A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a késedelemmel érintett kötbérterhes teljesítési mérföldkőhöz tartozó rész- vagy végszámlán elszámolandó szerződés szerinti Tervezői Díjrész nettó összegének 1 (egy) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka.

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 15 (tizenöt) százaléka.

Ajánlatkérő a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot, míg a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki. A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték összege külön-külön a Tervezői Díj 5-5 %-a (öt-öt százaléka).

Jótállás: 24 hónap.

A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.

Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §.

Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

1. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 százaléka (az igényelt előleg 50 %-val csökkentve), a Megrendelő által jóváhagyott Vázlatterv Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően

2. részszámla: a nettó Tervezői Díj 25 százaléka (az igényelt előleg 50 %-val csökkentve), a Megrendelő által jóváhagyott Engedélyezési Tervek Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően

3. végszámla a nettó Tervezői Díj 50 százaléka, a Megrendelő által jóváhagyott Kiviteli Tervek Megrendelő részére történő átadását követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően

Megrendelő a Tervezői díj 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.

A Felek az Előleg összegét a Tervezői Díjra vonatkozó részszámlákban számolják el egyenlő arányban.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/02/2021
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/02/2021
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1)AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:

— a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,

— AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is)

— a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát(Kr. 13. §),

— üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.). Ezzel kapcsolatban felhívjuk az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra.

Az AK Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az AT-nek elektronikus űrlap formájában csatolnia kell:

— a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat,

— az alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.

3) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-5. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.

5) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.

6)AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

7)AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Vencli Adrienn 01131

9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.

10)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

11) Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)1-M2)4. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.

12) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.

13) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.

14) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell legalább 200 000 000 Ft, ill., káreseményenként legalább 100 000 000 Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal, melynek kiterjesztett kárbejelentési időszaka legalább 2 (kettő) év. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.

15) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

16) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Rövidítések.:

AK-ajánlatkérő,

AT-ajánlattevő,

AV-alvállalkozó,

KD-Közbeszerzési Dokumentumok,

AF-Ajánlati felhívás,

GSZ-Gazdasági Szereplő.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2021