Lucrări - 18416-2017

18/01/2017    S12    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Cluj-Napoca: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2017/S 012-018416

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Cluj-Napoca
Strada Motilor nr. 3
În atenția: Virgil Porutiu
400001 Cluj-Napoca
România
Telefon: +40 264592588
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Parking str. Mogosoaia.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Str. Mogosoaia, municipiul Cluj-Napoca.
RO113
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
Parking str. Mogosoaia.
Valoarea estimată fără TVA: 25 000 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45200000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 3.5.2017
Data prevăzută pentru
începerea lucrărilor: 16.6.2017
finalizarea lucrărilor: 7.3.2018
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoare XDR/DST = 3 509 387,61.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget local.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Nu se cunosc la acest moment.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si a Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 213124227
Fax: +40 213124227

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. Dobrescu nr. 2-4
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213136267
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
13.1.2017